Print Friendly, PDF & Email

Het reizen in een bus hoort tot de veiligste vervoerswijzen over de weg, dat blijkt uit een onderzoek dat Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van Koninklijke Nederlandse Vervoer heeft uitgevoerd. Verder blijkt dat het reizen per bus twee keer zo veilig is als reizen per personenauto. De trein en het vliegtuig zijnde veiligste vervoerswijzen.

Voor het onderzoek heeft SWOV de beschikbare ongevallendata geanalyseerd van de vier transportwijzen in zeven Europese landen. Tegenover de veiligheid voor businzittenden staat echter dat busongevallen voor de weggebruiker buiten de bus (de tegenpartij) vaker ernstig aflopen dan auto-ongevallen.

SWOV onderzocht ook het risico per passagier in de modaliteiten trein, vliegtuig en bus, uitgedrukt in het aantal doden per biljoen reizigerskilometers. Voor de bus bedraagt dit getal 0,32. Deze vergelijking valt in het voordeel uit van de trein (0,045) en het vliegtuig (0,054), maar een belangrijke kanttekening daarbij is dat in het onderzoek de gemiddelde bezettingsgraad voor alle bussen (OV- en touringcar) als uitgangspunt is genomen. 

In 2017 voerde SWOV een vergelijkbaar onderzoek uit, waarbij er binnen het Nederlandse verkeer is gekeken naar bussen versus personenauto’s. Om de kwaliteit van haar onderzoek te borgen, maakt SWOV gebruik van de input van hoog-gekwalificeerde externe deskundigen. Zij hebben zitting in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Programma Adviesraad (PAR). SWOV streeft ernaar deskundigen uit te nodigen die actief zijn in verschillende onderdelen van het gebied verkeer en verkeersveiligheid.

Lees ook  Gevaar op de weg: ILT grijpt in bij vervoer gevaarlijke stoffen