Print Friendly, PDF & Email

De gemeente Amsterdam en Uber hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over verkeersveiligheid, onafhankelijk onderzoek, het delen van data en duurzaamheid. De afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamd Social Charter.

Dit is de uitkomst van de Uber Taskforce die begin dit jaar in het leven werd geroepen na een reeks ongelukken in de regio Amsterdam waarbij chauffeurs betrokken waren die op dat moment voor Uber reden.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer & Vervoer): 

“Met de opkomst van besteldiensten zoals Uber is de taximarkt de afgelopen jaren snel veranderd en zijn zorgen ontstaan over een ongelijk speelveld op de Amsterdamse taximarkt. De gemeente streeft een eerlijk speelveld na en ziet de afspraken die nu met Uber zijn gemaakt als een belangrijke stap op weg daar naartoe, samen met al geldende landelijke en lokale regelgeving en het nieuwe gemeentelijke taxibeleid dat in ontwikkeling is. Ik wil de voorzitter van de taskforce Rob van Holten en alle overige deelnemers bedanken voor al hun werk, de constructieve opstelling in de gesprekken en het resultaat dat dat heeft opgeleverd.”

Verkeersveiligheid

Partijen zijn onder meer overeengekomen dat Uber voor het eind van het jaar toetreedt tot de Verkeersveiligheidscoalitie. Alle leden van dit samenwerkingsverband houden zich aan gemeenschappelijke afspraken over het veilig gebruik van de smartphone in het verkeer en werken samen aan verdere maatregelen om het verkeer veiliger te maken. Ook is afgesproken dat Uber rekening zal houden met verkeersveiligheid bij het ontwikkelen van financiële prikkels om loyale chauffeurs te belonen.

Om fraude met chauffeursaccounts te voorkomen, wil Uber een systeem voor gezichtsverificatie waarover ze al beschikt, ook in Europa gaan gebruiken. Het bedrijf zal de gemeente periodiek informeren over de status van de invoering van deze technologie in Nederland. Op het vlak van duurzaamheid is onder meer afgesproken dat Uber voor 31 december 2020 minstens 750 uitstootvrije voertuigen via haar app heeft rijden.

Lees ook  Straten vol protest: kabinet onderzoekt grenzen van demonstratierecht

Onafhankelijk onderzoek

Daarnaast is overeengekomen dat Uber samen met een nader te bepalen academische instelling voor het eind van dit jaar een onafhankelijk onderzoek zal instellen naar onder meer de tevredenheid, verdiensten, flexibiliteit en werktijden van chauffeurs die de Uber app gebruiken. Het recente onderzoek door Oxford University naar chauffeurs in Londen dient hierbij als voorbeeld. De opzet en uitkomsten van dit onderzoek worden door Uber met de gemeente besproken en openbaar gemaakt.

Over het delen van data is afgesproken dat Uber vanaf het vierde kwartaal van 2019 elk kwartaal verschillende geaggregeerde data gaat delen, om de gemeente zo meer inzicht te geven. Daaronder zijn onder meer het aantal in Amsterdam via de app actieve chauffeurs en passagiers en de gemiddelde ritafstanden van de ritten via de app. Daarnaast gaat Uber gegevens delen over de plekken waar de meeste mensen opstappen en worden afgezet. Ook zal het bedrijf elk kwartaal aan de gemeente rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de afspraken in het charter.

Veiligheid op de weg verbeteren

De Taskforce onder leiding van Rob van Holten werkte sinds afgelopen februari aan het social charter. Samen met vertegenwoordigers van  de gemeente Amsterdam, Uber en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in die periode steeds constructief en intensief overleg geweest om tot gezamenlijke afspraken te komen. Daarbij zijn experts geraadpleegd waaronder politie, handhavingsjuristen, privacyjuristen, de marketplace expert van Uber en de chief technology officer van de gemeente Amsterdam.

Thijs Emondts (General Manager Uber Benelux): 

“Uber wil een goede partner voor Amsterdam zijn. Daarom zetten wij concrete stappen om veiligheid op de weg gezamenlijk te verbeteren, onder andere door data te delen en toe te treden tot de verkeersveiligheid coalitie. Wij gaan direct aan de slag met de implementatie en kijken uit naar een constructief vervolg van de samenwerking”.

Lees ook: Twintig jaar na liberalisering werkt taximarkt nog niet

Lees ook  Gevaar op de weg: ILT grijpt in bij vervoer gevaarlijke stoffen
Pitane Blue