Print Friendly, PDF & Email

De gemeente Weert en de gemeente Nederweert hebben op 28 februari 2019 een gezamenlijke aanbesteding in de markt gezet voor het vervoer van basisschoolleerlingen van en naar gymnastiekaccommodaties waarop twee inschrijvers een bieding hebben gedaan.

Ondanks de eerste bieder geen geldige inschrijving had gedaan kreeg Taxi Horn op 29 mei 2019 te horen dat zij niet het benodigde minimale aantal punten had verworven om voor gunning in aanmerking te komen. De gemeenten hebben op basis van die elementen toen de aanbestedingsprocedure ingetrokken.

Het Limburgse bedrijf is naar de rechter gestapt met de primaire eis de gemeenten te gebieden de aanbesteding te heropenen en te verbieden de opdracht aan een ander dan aan Taxi Horn te gunnen en de aanbesteding te heropenen en de bieding van Taxi Horn opnieuw te doen beoordelen in overeenstemming met de Leidraad door een nieuwe beoordelingscommissie die overeenkomstig de Leidraad is samengesteld.

De voorzieningenrechter was van oordeel dat gelet op de puntentoekenning inzake de overige kwaliteitsaspecten eveneens niet op een juiste wijze tot stand is gekomen, zodat een verdere beoordeling niet meer aan de orde is. De vordering werd toegewezen en gebiedt de gemeenten tot heraanbesteding van de opdracht over te gaan.

Lees ook: Taxiorganisaties Amsterdam naar rechter

Vlag gemeente Weert
Pitane Blue
Lees ook  Qbuzz: dieselbussen voor Fries busvervoer wekken verbazing