Print Friendly, PDF & Email

De EU-ministers van Vervoer, Infrastructuur en Communicatie kwamen op 20 september 2019 in Brussel bijeen om een ​​uitgebreid beleidsdebat te voeren over hoe de uitstoot van broeikasgassen kan worden verminderd. Op de agenda stond ondermeer hoe ervoor te zorgen dat de EU haar klimaatverbintenissen nakomt die afgesloten werden onder de Overeenkomst van Parijs.

Na afloop van de vergadering over emissiereducties vond Sanna Marin, de Finse minister van Transport en Communicatie en tevens voorzitter van de vergadering dat de uitkomst bemoedigend was.

“Het is duidelijk dat we meer moeten doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om de opwarming van de aarde te stoppen. En de transportsector moet en zal hierin een cruciale rol spelen. De lidstaten zijn bereid om een ​​breed scala aan opties te benutten: technologische opties, politieke opties, ons gedrag veranderen”.

Geen enkele oplossing voor emissiereducties is voldoende, maar met de juiste beleidsmix en door de kansen te benutten die worden geboden door innovatie en digitalisering, gaan we er komen. De discussie bood een goede basis voor verdere inspanningen voor koolstofvrije mobiliteit en een koolstofneutrale samenleving.

Aanstaande dinsdag 24 september zal de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie zal van gedachten wisselen over de mededeling van de Commissie betreffende het ontwerp van nationale energie- en klimaatplannen en over de energiesector na 2030.

Lees ook: Over MaaS valt nog veel uit te leggen in de sector

Stientje van Veldhoven
Stientje van Veldhoven
Photo: European Union
Pitane Blue