Print Friendly, PDF & Email

Het CBR bevestigt dat klanten die in de regeling vallen en het CBR om schrijnende redenen verzoeken in aanmerking te komen voor een voorrangsbehandeling, tegemoet gekomen zullen worden voor de verlenging van het rijbewijs, indien sprake is van een van de volgende schrijnende situaties: de klant heeft een ernstig ziek familielid in het buitenland, er is een overlijdensgeval in de familie die in het buitenland woont, de klant werkt in het buitenland of onvoorziene schrijnendheid vanwege (cumulatie van) andere factoren.

Dat betekent het volgende. Als een rijbewijshouder een brief krijgt waarin het CBR aangeeft dat hij behoort tot de doelgroep waarop de regeling van de administratieve verlenging van toepassing is, zal hij vervolgens schriftelijk of telefonisch kunnen vragen om een voorrangsbehandeling vanwege een van bovenstaande argumenten. Het CBR zal dit beoordelen aan de hand van de bovenstaande criteria.

Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs

Op 8 oktober jl. heeft in het kader van de voorhangprocedure op grond van artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994 een mondeling overleg met de Vaste Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer plaatsgevonden over het concept voor het Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen.

Bij die gelegenheid is toegezegd bij het CBR na te vragen of het mogelijk zou zijn om rijbewijshouders die onder de werking van de regeling zouden komen te vallen, en daardoor niet in het buitenland kunnen rijden, in individuele, incidentele gevallen snel medisch te beoordelen zodat betrokkene, indien geschikt, een fysiek rijbewijs kan gaan halen bij de gemeente.

Lees ook: Tijdelijke verlenging rijbewijs voor 75-plussers