Print Friendly, PDF & Email

Een proefproject met elektrische bussen dat binnenkort van start zou gaan in Gent, gaat niet door, aldus De Standaard. De aanleg van een laadpunt aan de Ghelamco Arena strandde op financiële eisen van het vastgoedbedrijf Ghelamco, dat eigenaar is van de grond. 

“Na tien maanden onderhandelen over de plaatsing van een laadpunt aan de busperrons van het stadion, vroeg Ghelamco plots een veel te hoge vergoeding”, vertelde Roger Kesteloot, topman van De Lijn, de krant. “Daar konden wij onmogelijk op ingaan.”

Volgens de informatie van de krant vroeg het bedrijf 50.000 euro per jaar, gedurende vijftien jaar. Ter vergelijking: de hele installatie (paal, cabine, aansluiting) werd op net geen 541.000 euro begroot.

Bij Ghelamco wil bestuurder Philip Neyt dit bedrag niet bevestigen of ontkennen. 

“De vraag van De Lijn was niet in een afgewerkt dossier gegoten, we hebben daar nooit serieus over onderhandeld. Het leek ons een van de vele pistes te zijn. Er komt wel wat meer bij kijken: stroomvoorziening, veiligheid. Het laadpunt ligt op onze grond, dus wij blijven aansprakelijk. Neen, iets ander dan amateuristisch kan ik de handelwijze van De Lijn niet noemen. Mag ik erop wijzen dat wij de bushalte aan het stadion zelf betaald hebben?”

Na de problemen bij De Lijn in de afgelopen maanden – stakingen, slechte dienstverlening, vele ontslagnemende medewerkers – is de framing van dit verhaal snel een anti-De Lijnverhaal. Vergeleken met projecten in het buitenland – waarbij vaak meer bussen voor dergelijke experimenten worden ingezet – en de deelname van de vervoermaatschappij in het Belgische Zero Emissie-busproject en de veelvuldige deelname van De Lijn-specialisten, zou verwacht mogen worden dat het OV-bedrijf dit niet bijster omvangrijke (of ambitieuze) project wat minder amateuristisch zou hebben aangevlogen. Gezien het grote aantal experimenten buiten België, is het ook de vraag wat er met proeven met de beoogde pantograaf-technologie nog te winnen was geweest. En zeker voor 15 jaar, een wat erg royale proefperiode.

Lees ook  Shop & Go: parkeersensoren zorgen voor snelle boodschap in Gent

Na het afspringen van het Ghelamco-scenario zocht De Lijn naar een alternatief aan de Blaarmeersen, maar daar was geen stroomvoorziening aanwezig en extra kabels aanleggen zou te veel kosten en te veel tijd in beslag nemen. “De timing was inmiddels zo krap dat een alternatief zoeken in Gent geen optie meer was,” aldus Kesteloot. Een locatie kiezen en uitrusten duurt al gauw zes maanden tot een jaar. Bij het voorbereiden van alleen al de stroomvoorziening voor een nieuwe aanbesteding gaat de Vervoerregio Amsterdam uit van een minimumperiode van tenminste twee (!) jaar.

Omdat het OV-bedrijf de 20 aangekochte e-bussen niet werkeloos wil laten staan, gaan ze naar Antwerpen en Leuven. Daar zijn er laadpunten op privéterreinen. In Leuven rijden ze vanaf januari met reizigers, in Antwerpen in de lente. Wat de zin is van een dergelijk opgeknipt proefproject, ontgaat veel e-busspecialisten.

In eerdere mediaberichten was vanuit De Lijn de indruk gewekt dat de stad Gent vergunningen voor de laadpalen had geweigerd, maar dat bleek niet te kloppen. Er zijn geen vergunningen nodig voor laadpalen, wel voor de elektriciteitscabines die er gepaard mee gaan. Maar dat was niet het knelpunt. De cabine aan het stadion had al in januari dit jaar groen licht gekregen van het schepencollege.

Een ontstemde Filip Watteeuw (Groen), de schepen van Mobiliteit, noemt het in De Standaard een “erg vreemde gang van zaken”. “In april krijgen we een mail van De Lijn met de vraag om de koppen bij elkaar te steken. In november horen we dat het plan niet doorgaat. In de tussentijd hebben nooit een signaal gekregen dat er een probleem was. Terwijl wij bereid waren te bemiddelen tussen De Lijn en Ghelamco, of mee wilden zoeken naar alternatieven.” 

Lees ook  Boetes: politie Gent strenger bij overtreding droneverbod

De schepen zegt nog te zullen proberen de beslissing ongedaan te maken. Hij zal er De Lijn en de minister van Mobiliteit Lydia Peeters over aanspreken. “Wij blijven vragende partij om die bussen in de stad te krijgen.” ’s Avonds liet Peeters weten dat “De Lijn tot een oplossing wil komen”.

Het wegvallen van het busproject komt in elk geval erg ongelegen. In januari gaat in Gent de Lage Emissiezone (LEZ) in en mogen oudere, vervuilende voertuigen de stad niet meer in. De komst van elektrische bussen paste mooi in dat plaatje. 

Lees ook: De Lijn vindt geen laadpalen en schrapt elektrische bussen