Print Friendly, PDF & Email

De leden van de SP-fractie stellen vragen aan de Minister over de premiestijging voor verzekeringen en de wettelijke aansprakelijkheid die grote impact heeft en concluderen dat deze toename in verzekeringslasten veel taxichauffeurs ertoe dwingt te stoppen met hun beroep.

Minister van Financiën Hoekstra  aan de kamer dat het duidelijk is dat de extra kosten voor taxiverzekeringen door de stijgende schadelast impact hebben op de taxibranche. Om deze reden zoeken diverse betrokken belangenverenigingen, bedrijven en organisaties thans gezamenlijk naar een oplossing.

verzekeringspremies minder dan 3% van de totale kosten

De verwachting is dat veel taxiondernemers de hogere premies  van verzekeringen in de tarieven zullen verwerken. In de in opdracht van het Sociaal Fonds Taxi vastgestelde NEA-index – die veelal in vervoerscontracten wordt opgenomen – is daarin voorzien. Overigens blijkt uit die index dat verzekeringspremies minder dan 3% van de totale kosten uitmaken.

De fractieleden geven aan zij een verband zien met de verdubbeling van de schadelast en de opkomst van Uber in Nederland. Het opvragen van informatie door een verzekeraar over voor welke werkgever een taxichauffeur een rit maakt tijdens welke hij betrokken raakt bij een verkeersongeval kan alleen indien op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldoende belang voor de verzekeraar is om deze informatie te mogen opvragen.

Gelet op het feit dat informatie over de werkgever op zichzelf niet relevant is voor de afhandeling van een schadeclaim door de verzekeraar, kan worden aangenomen dat niet aan dit vereiste wordt voldaan. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft tijdens het algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi van 26 september 2019 toegezegd om met de minister van Justitie en Veiligheid te spreken over de mogelijkheden om bij de ongevallenregistratie van de Politie de werkgever van de taxichauffeur te registreren. De minister van IenW zal uw Kamer hierover informeren bij haar eerstvolgende brief over het taxibeleid.

Lees ook  Drama: bus met scholieren kantelt op de A44 nabij Werl

Lees ook: 

Minister Hoekstra van Financiën stuurt Tweede Kamer brief over verzekering taxichauffeurs