Print Friendly, PDF & Email

Rotterdam is met 30 megaton CO2 per jaar verantwoordelijk voor 20% van de landelijke CO2- uitstoot. Het grootste deel daarvan komt uit de haven (90%). De meeste uitstoot komt van de raffinaderijen en kolencentrales. Een klein deel van de CO2 wordt afgevangen en geleverd aan de glastuinbouw in het Westland. Daarnaast wisselen bedrijven op steeds grotere schaal stroom en warmte uit.

In de stad komt de meeste uitstoot van het verkeer en de woningen. De meeste auto’s worden fossiel aangedreven en de meeste woningen worden met gas verwarmd. Een deel van de woningen is aangesloten op het warmtenet dat wordt gevoed met warmte van de afvalverbranding.

Waar zijn we in 2030?

In 2030 is volgens het raadsakkoord de industrie in de haven deels geëlektrificeerd en werkt een stuk efficiënter. Waar fossiele brandstoffen worden gebruikt, wordt de CO2 zoveel mogelijk afgevangen en opgeslagen of gebruikt door bijvoorbeeld de tuinbouw in het Westland. Het warmtenet is fors uitgebreid, waardoor nog veel meer woningen met restwarmte worden verwarmd.

De kolencentrales zijn gesloten. Daken van woningen en bedrijven liggen vol met zonnepanelen en in de haven en voor de kust zijn er veel windmolens bijgekomen.
Het grootste deel van de auto’s rijdt elektrisch. Daar is de oplaadinfrastructuur op aangepast. Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Woningen zijn goed geïsoleerd en het grootste gedeelte van Rotterdam maakt gebruik van restwarmte.

Waar zijn we in 2050?

De Rotterdamse haven is de duurzame hub van Europa. De industrie is volledig overgestapt van fossiele brandstoffen op elektriciteit en groene waterstof.
Schone energie en groene waterstof worden ook volop geproduceerd in de haven. De haven heeft zich bovendien ontwikkeld als grote speler in het bouwen en onderhouden van windparken op de Noordzee.

Lees ook  Rotterdam: inzet QR-codes voor eerlijker taxitarieven

De stad is voorzien van een smart grid, waardoor de inmiddels fors verminderde energievraag en het aanbod goed op elkaar zijn afgestemd. Al het verkeer is elektrisch en het openbaar vervoernetwerk is fors uitgebreid.

Lees ook: MaaS-pilot ‘Moves’ (Airport Rotterdam The Hague) naar Pon

Luchtfoto Rotterdam