Print Friendly, PDF & Email

Kees van der Burg, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is de speciale gast tijdens de KNV Nieuwjaarsreceptie 2020 op dinsdag 4 februari in Sociëteit De Witte in Den Haag.

Samen met hem kijkt het KNV vooruit en bespreekt onderwerpen als investeringen in weg en spoor, het gelijke speelveld voor alle soorten van taxivervoer en de Europese dimensie in het touringcarbeleid. Tevens presenteert het KNV de visie van het Maas-Lab, een KNV initiatief, op Mobility as a Service in Nederland.

Sonila Metushi (foto) werkt als beleidsadviseur bij Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en is de drijvende kracht achter het MaaS-Lab, een samenwerkingsverband tussen alle partijen uit het bedrijfsleven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van MaaS (Mobility as a Service) in Nederland. Doel is het creëren van de juiste randvoorwaarden voor gezonde en optimale MaaS-diensten die aansluiten op het maatschappelijke belang en de wensen van de reiziger. Het MaaS-Lab wordt gefaciliteerd door KNV.

De missie van het MaaS-Lab is de totstandbrenging van optimale en gezonde MaaS-diensten, het creëren van de best mogelijke condities om MaaS-diensten te laten ontstaan én het benutten van MaaS als een bron van duurzaamheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie voor bedrijven, reizigers en overheden.

Het MaaS-Lab is hierin een facilitator die haar omvangrijke landelijke en internationale netwerk kan activeren en vooral een krachtige gesprekspartner voor overheden, waardoor we mee vorm kunnen geven aan regulering die goed is voor iedereen.

Kees van der Burg werd directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad gestemde in met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming ging in op 1 september 2019.

Lees ook  Explosieve groei: Noord-Holland koploper in aantal nieuwe taxibedrijven

Drs. C. (Kees) van der Burg is sinds 2014 directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was hij bij hetzelfde ministerie onder andere directeur Langdurige Zorg, directeur Maatschappelijke Ondersteuning en plaatsvervangend directeur Financieel Economische Zaken. Hij startte zijn ambtelijke loopbaan in 1991 bij het ministerie van Financiën, waar hij tot 2002 diverse functies bekleedde.

Lees ook: Pitane Mobility verenigt zich in MaaS-Lab van het KNV

Leden van het MaaS-Lab
Sonila Metushi
Sonila Metushi - KNV