Afgelopen maandag  sprak  de rechtbank het faillissement van TCR Group uit. Er zijn veel vragen en er is onrust onder het personeel. FNV Taxi houdt een aantal bijeenkomsten voor FNV leden. Tijdens deze bijeenkomsten zullen de gevolgen van het faillissement besproken worden, wat de toekomst kan zijn en kunnen vragen worden gesteld door de leden.

Waar zij geen antwoord op weten, zullen ze bespreken met de curatoren of met UWV (het UWV zal ook haar eigen bijeenkomsten organiseren). In de wet en in de cao Taxi zijn een aantal zaken geregeld wanneer je met een faillissement te maken krijgt.

FNV bericht de leden over de gevolgen. Als jij met je werk meegaat naar een partij die na het faillissement de vervoersopdracht uitvoert is er een redelijke kans dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap. Daarmee worden bepaalde rechten van de werknemer veilig gesteld. Hieronder wordt dat haarfijn uitgelegd.

De ketenregeling

Had je een  contract voor onbepaalde tijd dan blijft dat een vast contract. Bij tijdelijke contracten blijft de keten regeling in stand. De ketenregel houdt vanaf 1 januari 2020 in dat jij in je vierde jaar vast in dienst komt. Dat zelfde geldt als je vierde contract ingaat. Na een doorstart telt die tijd en of aantal contracten mee bij het bepalen of jij voor een vast contract in aanmerking komt.

Transitievergoeding

Als er sprake is van opvolgend werkgeverschap dan tellen de dienstjaren van voor het faillissement mee voor het bepalen van de hoogte van een transitievergoeding waar je later recht op hebt. Voor de duidelijkheid als jij niet meegaat met een doorstart dan heb je ook geen recht op een transitievergoeding. Dat zou pas gelden bij een ontslag na een doorstart.

En houdt in gedachten dat wanneer jij in het verleden met de OPOV regeling naar TCR bent overgekomen dat de jaren bij de vorige werkgever dan ook meetellen voor de transitievergoeding. Op 1 juli 2015 is door jurisprudentie en een wetswijziging de situatie voor werknemers verbeterd.

Lees ook: Vervoersbedrijf TCR Group in Middelburg failliet verklaard

Print Friendly, PDF & Email