De leden van de GroenLinks-fractie missen ambitie op de internationale trein. De fractie stelt dat als we minder willen vliegen en kortere afstanden per trein afleggen, dan moet het aanbod fors verbeteren. Meer doorgaande lijnen die grensoverschrijdend de bevolkingscentra met elkaar verbinden, meer HSL-verbindingen die kunnen concurreren met de luchtvaart, betere afstemming op techniek en groeiagenda’s.

De tariefstructuren en passagiersrechten moeten doorzichtiger en beter afgestemd op de reiziger en nationale aanbestedingen gaan nu grotendeels voorbij aan internationale verbindingen. De Europese transportraad zal wat GroenLinks betreft een stevige groeiagenda voor het Europese treinnetwerk moeten formuleren. De leden vragen de minister om zich hiervoor hard te maken.

In reactie op de Green Deal heeft het kabinet eerder aangegeven het teleurstellend te vinden dat personenvervoer per spoor niet concreet is opgenomen in de Green Deal. Om het internationaal personenvervoer per spoor alsnog hoog op de Europese agenda te krijgen, zodat het met prioriteit wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de Europese Green Deal, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een position paper opgesteld. Dit position paper is aangeboden aan de Europese Commissaris voor Vervoer en de uitvoerend vicevoorzitter voor de Green Deal.

Het position paper is in lijn met de Nederlandse ambities op het gebied van internationaal personenvervoer per spoor. Er wordt beschreven welke stappen afgelopen jaren gezet zijn, waarom meer en vernieuwde actie nodig is op Europees niveau, welke onderwerpen aangepakt moeten worden. Nederland doet hierbij een concreet voorstel hoe dit kan worden vormgegeven. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft toegezegd de Kamer dit voorjaar te informeren over de voortgang van het internationale spoordossier.

Lees ook: Oproep van zes bedrijven aan Frans Timmermans

Cora van Nieuwenhuizen
Cora van Nieuwenhuizen
Print Friendly, PDF & Email