Print Friendly, PDF & Email

Vanuit de taxisector worden vragen gesteld waarom het beroep van taxichauffeur geen cruciaal beroep is en daarom niet op de lijst staat van de cruciale beroepen die eerder door de overheid werd vrijgegeven. Door FNV is gisteren bij het ministerie van SZW ingebracht dat een deel van het zorgvervoer en taxi ook als cruciaal te zien is. Denk aan ziekenvervoer, WMO vervoer, vervoer van en naar de BSO/kinderopvang. En aan het kleinschalig OV dat door bedrijven wordt gedaan.

KNV heeft afgelopen weekend aan de overheid doorgegeven dat er door het wegvallen van veel vervoer, geen tekort aan chauffeurs werd voorzien. Wellicht staat daarom de sector niet op de lijst en is het geen cruciaal beroep. Of de overheid de lijst met cruciale beroepen gaat aanpassen hierop, is nu nog niet bekend. De enige consequentie is tot nu toe dat kinderen van medewerkers niet naar de opvang en naar school mogen, zolang we niet op die lijst staan.

Door de aanwezigheid op de lijst kunnen sommige ouders of verzorgenden de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvang, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kun je een beroep doen op de kinderopvang.

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. 

Lees ook  Explosieve groei: Noord-Holland koploper in aantal nieuwe taxibedrijven

Lees ook: Maatregelen gaan piepen en kraken voor taxichauffeurs