Print Friendly, PDF & Email

GTL heeft onmiddellijk gereageerd met een persbericht dat het zich heeft gedistantieerd van het verzoek van veel taxichauffeurs die stopzetting van de activiteiten vragen binnen de taxisector. De nationale federatie van de taxisector GTL spreekt het Brusselse collectief van taxichauffeurs tegen en maakt duidelijk dat er van hun kant geen vraag is om de activiteiten van de taxichauffeur van overheidswege te laten stopzetten.

In een eerder bericht maakten het Collectief van Taxi-chauffeurs en de vakbond ACV-Transcom bekend dat er vanuit de Brusselse taxisector de vraag is om de activiteiten stop te zetten. Er is tot 80 procent minder werk, de hygiënische voorschriften kunnen niet nageleefd worden en vooral de zelfstandige chauffeurs lijden onder de situatie, klinkt het.

GTL spreekt dat tegen en benadrukt dat er bij veel bedrijven vandaag geen vraag is om deze maatregel.

“De werkgeversorganisatie is zich bewust van de vele frustraties, omwille van de zeer lage activiteitsgraad en de risico’s die chauffeurs lopen omwille van de moeilijke toegang tot beschermingsmiddelen zoals ontsmettingsgel, handschoenen en maskers”, klinkt het bij GTL.

Het vervoersaanbod moet daarom gegarandeerd blijven voor bepaalde essentiële sectoren zoals luchthavens, ziekenhuizen en zorgverstrekkers of personeel van de openbaar vervoersmaatschappijen. Net daarom worden er wel nog inspanningen van de overheid verwacht om de taxisector bij te staan in deze moeilijke tijden. 

“We verwachten extra steunmaatregelen van de overheid om die diensten te kunnen blijven aanbieden op een rendabele en veilige manier en benadrukken tegelijk dat de zelfstandige taxichauffeurs die dat wensen, vandaag reeds hun activiteiten kunnen stopzetten en zich beroepen op de pandemie om overheidssteun te ontvangen”, aldus GTL.

De werkgeversorganisatie is van mening dat de taxi een dienst is van openbaar nut. De overheid ziet dit toch anders en heeft de sector niet op de lijst geplaatst van cruciale beroepen. De vraag is welk openbaar nut hier gediend wordt?

Lees ook: Taxichauffeurs in Europa achtergelaten in de pandemie