De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, gaat de de maximale termijn dat een student in het hoger onderwijs recht heeft op de ov-studentenkaart verlengen, in eerste instantie met drie maanden. 

Deze maatregel gaat gelden voor studenten in het hoger onderwijs, want die studenten hebben recht op de reisvoorziening voor hun nominale studieduur plus één jaar extra, terwijl dit in het mbo de nominale studieduur plus 3 jaar extra is. Door de Coronamaatregelen en het studeren op afstand komen er veel vragen binnen bij DUO, met name omtrent het studentenreisproduct. 

Studenten vragen aan DUO of zij hun reisrecht kunnen opsparen voor na de Coronamaatregelen. Onderwijsinstellingen werken er overigens hard aan om het onderwijs zoveel mogelijk in aangepaste vorm te doorgang te laten vinden, zodat studenten geen vertraging hoeven op te lopen.

Ingrid van Engelshoven wil later bezien of deze verlenging van de ov-studentenkaart afdoende is, of mogelijk moet worden aangepast, afhankelijk van het verloop van de Coronacrisis. Studenten kunnen dus drie maanden langer gebruikmaken van hun ov-studentenkaart.

studentenreisproduct

Met het studentenreisproduct reis je als student zorgeloos door Nederland tussen je opleiding, stage, ouderlijk huis en kamer. Het studentenreisproduct is er voor mbo-, hbo- en wo-studenten. Vraag je reisrecht aan bij DUO, koppel je studentenreisproduct aan je persoonlijke OV-chipkaart en reis gratis of met korting. Ben je klaar met je studie? Zet je studentenreisproduct dan op tijd stop en voorkom een boete.

Lees ook: DUO int vordering bij onterecht bezit reisvoorziening

Print Friendly, PDF & Email