Print Friendly, PDF & Email

Wanneer we de 1,5 meter economie moeten handhaven kunnen we maximaal 13 personen vervoeren in een bus- of touringcar waar voorheen 50 zitplaatsen werden gebruikt. In de OV bussen behoren staanplaatsen wellicht tot de verleden tijd en kan het aantal zitplaatsen zonder herinrichting van de huidige bussen zelfs minder zitplaatsen opleveren dan de voorspelde plaatsen.

Op 15 april kondigde Premier Rutte en Minister Wiebes aan dat we verder als 1,5 meter economie moeten doorgaan. Sinds het uitbreken van het coronavirus is de hele samenleving genoodzaakt om passende maatregelen te nemen. Men moet zoveel mogelijk thuisblijven en 1,5 meter afstand houden. Deze ingrijpende maatregelen hebben effect op alle sectoren en niet in de minste plaats op de vervoersbranche. 

oproep om nieuwe ideeën met elkaar te delen

Transvision roept haar netwerk op om informatie en nieuwe ideeën met elkaar te delen. De 1,5 meter-norm raakt inmiddels goed geïntegreerd in het dagelijks werk van onze vervoerders.  Diverse touringcarbedrijven die trein vervangend vervoer verzorgen, passen creatieve oplossingen toe. Denk aan het plaatsen van plexiglas schermen en het vergroten van de afstand tussen de stoelen.

Transvision ziet veel initiatieven voorbijkomen bij haar vervoerders en dat maakt ze trots op hun netwerk. Het toont aan hoe flexibel en veerkrachtig iedereen is. Alle maatregelen kan men online volgen. Deel de nieuwe ideeën met elkaar onder de vermelding van TTVV (Transvision TreinVervangend Vervoer). 

Transvision realiseerde zich meer dan ooit hoe belangrijk het is dat ze kunnen bijdragen met hun expertise. Daarom verzorgden ze, in samenwerking met Trevvel, de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en MICU Zuidwest-Nederland, de 24/7 planning en monitoring van het vervoer van IC-patiënten. Dit gebeurde met behulp van de in Nederland beschikbare MICU’s (Mobiele Intensive Care Units). 

Lees ook  ILT: Noordelijke busonderneming rijdt zichzelf vast in overtredingen

Dit is een speciaal aangepaste ambulance, voorzien van de benodigde IC-apparatuur, een intensive care-arts, een intensive care-verpleegkundige en een ambulance chauffeur. Vanuit het coördinatiecentrum kunnen ze de beschikbare MICU’s optimaal inzetten, verspreid door heel Nederland. 

Lees ook: Transvision zet expertise in voor vervoer van IC-patiënten

Foto: Transvision B.V.
Transvision Driver App