Print Friendly, PDF & Email

De grote wens van de in het West-Vlaamse Moorslede geboren Watteeuw was de uitbreiding van de lage emissie zone in de Gentse regio. Jo de Coninck schreef op zijn Instagram de droom van Watteeuw komt uit. Wellicht is de wijze waarop we daar nu zijn geraakt triestig. Ze genieten toch stiekem ook wel wat van de rust die er nu is als buurtbewoner van de R4. Wellicht de rustigste periode ooit.

Gent centrum ook, zonder toeristen. Heerlijk die rust. Geen Gentse taferelen te herkennen, waaronder de ruziënde Gentse neuzekesverkopers en wafelwinkels. Veel mensen zijn stiekem toch zeer ‘content’ omdat ze niet meer in de file hoeven te staan om naar naar hun werk te rijden. De anders zo drukke avondspits is helemaal stilgevallen. Het is best ook een beetje een surreëel beeld.

Gent, duurzaam en klimaatneutraal

Wie de regels van de Gentse lage-emissiezone (LEZ) niet respecteert, krijgt geen boete meer. Dat heeft het stadsbestuur beslist naar aanleiding van de coronacrisis dat overtreders krijgen wel een brief ontvangen waarin staat dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Luchtkwaliteit blijft belangrijk voor elke Gentenaar, ook tijdens een pandemie.

Begin 2020 werd een lage-emissiezone (LEZ) ingevoerd, in een zone die samenvalt met de zone 30 binnen de R40, waarin de meest vervuilende (diesel)auto’s worden geweerd. Dit moest een eerste belangrijke stap worden om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. De LEZ wordt uitgebreid naar alle woongebieden binnen de R4, en zelfs naar het Havengebied. De invoering van de LEZ wordt gekoppeld aan een pakket van begeleidende sociale maatregelen.

geen Gentse Feesten

Lees ook  Boetes: politie Gent strenger bij overtreding droneverbod

Tot het allerlaatste moment nog koesterde Gent de hoop dat er toch Feesten zouden kunnen doorgaan, minstens in een light versie. Maar al deze hoop is nu definitief vervlogen. De Gentse Feesten 2020 mogen niet georganiseerd worden. Dat is de logische conclusie na de mededeling van premier Wilmès (MR). Op de Gentse Feesten komen jaarlijks meer dan één miljoen bezoekers samen. Geen toeristen, geen vervuilende auto’s, geen extra luchtvervuiling. Ook hier kan het LEZ beleid van Watteeuw bijplussen.

“Het is onwezenlijk. Het is ondenkbaar, omdat de Gentse Feesten sinds de Eerste Wereldoorlog dat de feesten niet doorgingen. Maar de boodschap is duidelijk.”, Annelies Storms, SP.A-schepen van Feesten in Gent.

hoe vaak moeten we het zeggen? blijf in uw kot!

De Gentse politie heeft afgelopen week 314 pv’s uitgeschreven naar aanleiding van het niet-naleven van de coronamaatregelen. Dat is meer dan het dubbele van de cijfers van vorige week. Elke Gentenaar die in de financiële problemen komt, kan nu steun aanvragen bij het OCMW. Gent laat de bewoners niet in de kou zitten in hun kot.

Maar toch ook weer typisch België. Je moet mondmaskers zelf maken, maar je kunt niet achter stof. Als je creatief bent zit je ook geblokkeerd omdat je niet aan het nodige materiaal geraakt. Stof, voering, stikzijde, elastiek. Her en der duiken volgende week tijdelijke woonerven en éénrichtingsstraten op. Zo kan iedereen voldoende afstand bewaren. De stad Gent bekijkt momenteel welke straten tijdelijk omgevormd kunnen worden tot autoluwe straten.

Lees ook: Zonder LEZ registratie kom je Gent en Antwerpen niet in

Lees ook  Velo-city: Gent trapt af, fiets mee in de grote Bike Parade
Filip Watteeuw
Gent