Print Friendly, PDF & Email

Op 11 mei gaat het speciaal basisonderwijs en het leerlingenvervoer volledig van start. Het speciaal onderwijs vanwege een geloofsovertuiging gaat dan, net als de rest van het basis onderwijs, eveneens op een aangepaste manier van start. Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk.

Om het leerlingenvervoer op een goede wijze te regelen is het noodzakelijk dat de RIVM richtlijnen op een juiste wijze worden nageleefd. Tot nu toe was de richtlijn van het RIVM de 1,5 meter regel tussen chauffeur en passagier respecteren of de wagen voorzien van een fysieke afscheiding.

afscheidingswand niet noodzakelijk

Het RIVM laat weten dat de chauffeur zich ten opzichte van de kinderen in het leerlingenvervoer zo veel mogelijk moet houden aan de minimale 1,5 meter afstand. Hij mag tijdens de uitvoering van het leerlingenvervoer de kinderen verder op de reguliere manier vervoeren. Extra maatregelen nemen in de bus, zoals het plaatsen van een fysieke afscheiding tussen chauffeur en kinderen, mag daar waar de minimaal 1,5 meter niet is te respecteren is, maar is niet meer noodzakelijk.

Eveneens gaat op 11 mei de buitenschoolse opvang (BSO) van start en volgt dan hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet.

branchevereniging zit er bovenop

De branchevereniging KNV laat weten dat voor overig vervoer het raadzaam is per vervoersvorm de richtlijnen van het RIVM op te volgen of na te gaan wat het protocol is. In zowel het hygiëne protocol van het ministerie van I&W als dat van RIVM wordt de term ‘fysieke afscheiding’ gebruikt. Daar waar, met in achtneming van wat hierboven staat over het leerlingenvervoer, het in acht nemen van de 1,5 meter niet gaat in het voertuig, is dat een alternatief. Over het plaatsen van de afscheidingswand heerst nogal wat verwarring. De RDW zou dit nu eveneens beoordelen en duidelijk over dit punt is nog steeds onderweg,

Lees ook  Technologie: Censys viert drie decennia van innovatie op de weg

Lees ook: Geleidelijke opening school vereist aanpassing schoolvervoer

Basisschool Woensel - Eindhoven