Print Friendly, PDF & Email
[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Het Coronavirus en de genomen maatregelen hebben grote maatschappelijke en economische gevolgen die ook de mobiliteitssector hard raken. Op de achtergrond wordt uiteraard wel hard doorgewerkt aan het internationaal spoordossier Eindhoven Düsseldorf. De Staatssecretaris en de ACM zijn van mening dat een mogelijke verstoring van het gelijke speelveld voorkomen dient te worden.

In een schrijven aan de Tweede Kamer laat Staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten dat de ACM concludeert in het advies “Analyse gelijk speelveld Eindhoven-Düsseldorf” dat niet valt uit te sluiten dat een concurrentievoordeel bij de voorgenomen opbrengstenverdeling zal ontstaan en dat dit voordeel significant zou kunnen zijn.

Voorts stelt de ACM dat vaststaat dat alleen de toekomstige HRN-exploitant een kans maakt om dit voordeel te verkrijgen. De kans bestaat dat dit een verstoring van het gelijke speelveld oplevert. De ACM adviseert om die reden de opbrengsten direct toe te kennen aan de partij die ook (indirect) voor de kosten opdraait, namelijk de overheid.

principebesluit

De Staatssecretaris en de ACM zijn van mening dat een mogelijke verstoring van het gelijke speelveld voorkomen dient te worden. Om iedere schijn van een ongelijk speelveld uit te sluiten neemt van Veldhoven daarom het principebesluit om de betreffende opbrengsten voor de treindienst op het Nederlandse deel van de lijn Eindhoven-Düsseldorf naar het ministerie van IenW te laten lopen.

Momenteel legt de Duitse vervoersautoriteit VRR, mede namens IenW, de laatste hand aan de voorbereidingen van de aanbesteding op basis van de getekende samenwerkingsovereenkomsten met de provincie Noord-Brabant en de Duitse vervoersautoriteit (VRR).

Lees ook  TeamViewer: Digitale revolutie in logistiek trekt volle zalen in Eindhoven

De start van de aanbesteding is nog voor de zomer voorzien. De Staatssecretaris heeft ProRail opdracht gegeven om parallel aan de aanbestedingsvoorbereidingen onderzoek te doen naar robuuste en toekomstvaste oplossingen voor de spoorcapaciteit rondom Eindhoven, getoetst aan de uitgangspunten van het Toekomstbeeld OV. De resultaten van het onderzoek van ProRail worden betrokken bij besluitvorming in het BO MIRT van dit najaar.

Lees ook: BTM wint aanbesteding voor vervangend treinvervoer

Stientje van Veldhoven
Stientje van Veldhoven