Print Friendly, PDF & Email

De drukke zomers in Zandvoort zorgen elk jaar weer voor parkeerproblemen, dit tot grote ergernis van de inwoners van Zandvoort. Overal zijn opstoppingen en staan rijen auto’s die zoeken naar een vrij parkeerplekje. Vooral in wijken waar geen parkeerregime geldt, ondervinden ze dit probleem. De gemeente Zandvoort meldt dat ze daarom een nieuw parkeer-en mobiliteitsbeleid aan het uitwerken zijn. Om op dit parkeer- en mobiliteitsbeleid vooruit te lopen hebben ze alvast maatregelen getroffen voor aankomend seizoen, dit om alvast de parkeersituatie voor aankomend seizoen te optimaliseren.

Een van de maatregelen is dat er een tijdelijke parkeerregeling komt van 1 juni tot en met 30 september 2021 in de wijken Zandvoort zuid, Oud Noord en Park Duijnwijk. Ook worden er meer borden in meerdere talen geplaatst in Zandvoort zodat het voor toeristen duidelijker is waar wel en waar niet geparkeerd mag worden. Andere maatregelen die genomen worden zijn het optimaliseren van de online-informatie. Dus door bijvoorbeeld een digitale overzichtskaart van parkeerlocaties in Zandvoort. Gemeente Zandvoort wil ook samen met NS en Zandvoort Marketing gaan promoten dat toeristen ook met de trein naar Zandvoort kunnen komen. Ook wordt er gewerkt aan het verbeteren en op orde houden van de fietsbereikbaarheid.  

Wethouder Ellen Verheij: “We willen de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Zandvoort verbeteren. Ook gaan we de parkeerproblematiek aanpakken. Vooral in de zomer neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk toe. Diverse knelpunten op het gebied van parkeren worden daarom voor deze zomer aangepakt met een aantal maatregelen. Een van de maatregelen is een tijdelijke parkeerregeling in de wijken Park Duijnwijk, Oud Noord en Zandvoort Zuid (Tranendal) van 1 juni tot en met 30 september 2021. Ook wordt het parkeerbeleid voor toeristen verduidelijkt door borden in meerdere talen te plaatsen. Zo wordt voorkomen dat toeristen foutparkeren”.

Lees ook: Gemeente Rotterdam opent 4 slimme laadpleinen