BOVAG is tevreden dat in het coalitieakkoord staat dat er een begin wordt gemaakt met de invoering van autobelasting-betalen naar gebruik, in plaats van naar bezit. BOVAG pleit daar al jaren voor. Afgelopen maart nog met een alternatief autobelastingplan samen met ANWB, RAI, VNA en Natuur & Milieu.

"Het taboe er af! Dat is goed en dat is noodzakelijk: het huidige autobelastingsysteem is namelijk onhoudbaar, oneerlijk en remt de vergroening.”

Ten Broeke legt uit dat ook de sector mobiliteit zijn bijdrage moet leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. “Betalen naar gebruik – een tarief per kilometer gebaseerd op de milieukenmerken van het voertuig – kan daarbij helpen. Maar dan wel met één harde voorwaarde: betalen naar gebruik komt in plaats van betalen voor bezit, het komt er niet bovenop!”

BOVAG denkt komende tijd graag mee over de concrete invulling van het principe betalen naar gebruik. Overigens moet er op korte termijn meer gebeuren met de autobelastingen dan alleen een begin maken met betalen naar gebruik. Een compleet, dekkend en doorgerekend plan daarvoor staat hier: www.toekomstautobelastingen.nl

Lees ook: Strijden voor titel Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar

BOVAG pleit al jaren voor autobelasting-betalen naar gebruik.
Print Friendly, PDF & Email
Lees ook  Elektrische bestelbusjes aan de ketting en de mobiliteitssector in rep en roer