Sinds de coronapandemie zijn er maatregelen tegen het coronavirus in het zorgvervoer en leerlingenvervoer en taxivervoer voor consumenten en bedrijven. Om dit veilig te laten verlopen, stelden brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), samen met FNV en CNV, protocollen op. Sinds 5 november zijn de sectorprotocollen taxivervoer, zorg en leerlingenvervoer aangepast. Partijen maakten hierbij gebruik van adviezen van onder andere het RIVM, de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en cliëntenorganisaties.

werkgroepen

In de werkgroep Protocollen (vervoerders en vakbonden) hebben wij overeenstemming bereikt over de volgende aanpassingen in de vervoersprotocollen. Deze wijzigingen hebben als ingangsdatum 1 januari 2022 of zoveel eerder als in de uitvoering mogelijk is. Medio januari 2022 zal de werkgroep een heroverweging maken van de inhoud van de protocollen naar aanleiding van de eventuele aanpassingen van maatregelen door het kabinet op 14 januari 2022.

(tekst gaat verder onder afbeelding)
zorgvervoer op maat

De belangrijkste wijzigingen vloeien voort uit het aanvullende RIVM-advies van 15 december over de herinvoering van de bezettingsgraad naar 2/3. Deze maatregel kenden we ook al in de protocollen van juni 2021. De sector heeft dan ook gebruik gemaakt van de teksten zoals deze toen in de protocollen waren opgenomen. Daarnaast zijn er enkele kleinere wijzigingen die ze hadden ‘opgespaard’ en die nu meegenomen worden. Deze betreffen het snottebellenbeleid in het kader van het leerlingenvervoer.

zorg- en leerlingenvervoer

Bij zorgvervoer geldt een bezettingsgraad van 2/3 bij groepsvervoer voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, conform het aanvullend RIVM-advies. Deze bepaling over 2/3-bezetting geldt trouwens niet voor situaties waarin passagiers uit eenzelfde woonsetting komen (gezin, woongroep). Bij leerlingenvervoer zijn geen wijzigingen in de bezettingsgraad.  Zelfs 4-12 jarigen met verkoudheidsklachten kunnen tóch mee bij een negatieve zelftest (n.a.v. kabinetsbesluit van 3 december).

Meer informatie (bron FNV):

Lees ook: Taxibranche gaat zonder cao het nieuwe jaar in

Print Friendly, PDF & Email