BLUE

Nu Nederland weer opengaat dreigen ondernemers in het zorgvervoer te weinig capaciteit te hebben om aan de vervoersvraag te kunnen voldoen. Op dit moment mag namelijk maar maximaal twee derde van een zorgvervoervoertuig gebruikt worden. De capaciteitsbeperkende maatregel is gebaseerd op een advies van het RIVM. 

Adviezen voor beperkte bezetting zijn door zorgvervoerders altijd zorgvuldig nageleefd. Maar door een toenemende vraag als gevolg van de recente versoepelingen komen vervoerders in de knel. Voorzitter Bertho Eckhardt van ondernemersvereniging KNV Zorgvervoer en Taxi roept het RIVM op om het advies over het zorgvervoer opnieuw te bekijken en indien mogelijk in te trekken.

Het RIVM adviseerde op 15 december 2021 om capaciteitsbeperkende maatregelen voor het zorgvervoer te handhaven, omdat een groot deel van de gebruikers tot de risicogroepen behoort. Vanwege de kwetsbaarheid van de cliënten hanteren de zorgvervoerondernemers dit advies consequent als regel. Het zorgvervoer is immers integraal onderdeel van de zorgketen. De beperking van de maximumcapaciteit van voertuigen is onderdeel van het ‘sectorprotocol Zorgvervoer’ dat KNV Zorgvervoer en Taxi samen met de vakbonden CNV en FNV opstelde.

“Namens de ondernemers doe ik een dringend beroep op het RIVM om het advies van 15 december uiterlijk per 25 februari te heroverwegen en liefst zelfs in te trekken, zodat vervoerders weer optimaal aan de vervoersvraag kunnen voldoen. Vanzelfsprekend zullen vervoerders – zoals altijd - alles op alles zetten om het vervoer op een zo veilig mogelijke wijze te laten plaatsvinden.”

(Tekst loopt door onder de foto)
Bertho Eckhardt
Bertho Eckhardt - voorzitter KNV en Busvervoer Nederland

Op 15 februari kondigde het kabinet vergaande versoepelingen aan. De vraag naar zorgvervoer zal daardoor verder toenemen. Vervoerders zagen de afgelopen tijd al een toename van de vervoersvraag, omdat de maatschappij steeds verder open ging. Zo trokken onder meer de aantallen ritten in het vervoer van en naar ziekenhuizen aan, nadat steeds meer reguliere zorg weer werd ingepland en ingehaald.

Lees ook  Waterstoftechnologie of kindervrije vluchtzones introduceren?

 Omdat niet alle zitplaatsen in een voertuig gebruikt mogen worden, wordt het voor vervoerders een steeds moeilijker om aan de vervoersvraag te kunnen voldoen. Er dienen meer chauffeurs en meer voertuigen ingezet te worden, maar deze zijn niet voorhanden. Dat leidt tot een onhoudbare situatie. In sommige delen van het land hebben de capaciteitsproblemen – zeker gedurende de piektijden in de ochtend en middag – al tot gevolg dat ritten later dan gepland, of in een enkel geval helemaal niet, gereden worden.

Lees ook: Begrip om mondkapjesplicht niet langer te handhaven

Print Friendly, PDF & Email