BLUE

partijen slimme handvatten bieden voor een aanpak op het gebied van mobiliteit

De Mobiliteitsalliantie, het verband waarin onder meer de ANWB, NS. KNV en de Fietsersbond zitten, wil met een zogenoemd negenpuntenplan lokale partijen handvatten bieden voor een slimme aanpak op het gebied van mobiliteit. Het gebruik van openbaar vervoer stimuleren met kortingsregelingen voor bepaalde doelgroepen en flexibele werk- en openingstijden voor winkels, kantoren en scholen. Deze en meer ideeën presenteert de Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen, in een plan aan de veertig grootste gemeenten van Nederland om ze voor iedereen bereikbaar, veilig en leefbaar te houden.

De Mobiliteitsalliantie waarschuwt in het plan ook voor de gevolgen voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de opgelopen achterstanden door uitstel van het onderhoud van infrastructuur. De leefbaarheid van grote steden staat onder druk. Gemeenten en steden zouden er in de collegevormingen, nu de gemeenteraadsverkiezingen voorbij zijn, mee aan de slag kunnen gaan. Volgens de alliantie zijn investeringen in mobiliteit cruciaal. Mobiliteit is volgens de 25 partijen de basis voor mensen om mee te kunnen doen in de samenleving, maar zou onder druk staan door onder meer de groei van het aantal inwoners en bezoekers in grote steden. 

zorgvervoer en taxi’s

Toegang tot mobiliteit is een voorwaarde om mee te doen aan de samenleving. De gemeente kan helpen om deze toegang voor iedere inwoner te bieden, door samen met aanbieders van mobiliteit passende producten en diensten te bieden. In verschillende steden in Nederland wordt hier steeds meer ervaring mee opgedaan. Denk bijvoorbeeld aan het tegen gereduceerd tarief gebruik laten maken van het OV door mensen met een kleinere portemonnee. Of aan het organiseren van meerijddiensten voor mensen zonder eigen vervoer. En denk ook aan de instandhouding van zorgvervoer en taxi’s. 

"in het nieuwe regeerakkoord is MaaS niet als term genoemd, maar wordt als een vanzelfsprekendheid gezien"

Mobiliteit maakt dat organisaties en mensen kunnen doen waar ze goed in zijn en draagt in hoge mate bij aan woongenot en leefplezier. Doorontwikkeling van MaaS diensten kan de mobiliteit op een gunstige en ecologische manier versterken. Openbaar vervoer, collectief personenvervoer, fiets en andere tweewielers bieden antwoord op de schaarse ruimte in de drukke gebieden en wijken. Het OV van de toekomst kan ook meer in samenhang worden bezien met doelgroepenvervoer, taxivervoer, deelmobiliteit en de fiets, zodat het steeds aantrekkelijker wordt om vervoermiddelen te combineren.

Lees ook: Meer geld nodig om vervoersproblemen op te lossen

Print Friendly, PDF & Email