Pitane Image

De eerder gemaakte investering in met waterstof aangedreven voertuigen van de firma Noot uit Ede werd buitenspel geplaatst.

In haar laatste uitspraak vindt het gerechtshof dat de gemeente Den Haag in het aanbesteden van het doelgroepenvervoer terecht voertuigen op waterstof uitsluit omdat ze niet duurzaam genoeg zijn. De gemeente Den Haag had eerder een Europese aanbesteding aangekondigd voor doelgroepenvervoer.

De huidige opdrachtnemer Noot die momenteel de gelijksoortige opdracht uitvoert in Den Haag  gebruikt voor een deel van dat vervoer voertuigen met een waterstof-elektrische aandrijving. In de nieuwe aanbestedingstukken van de aanbestedingsprocedure heeft de gemeente Den Haag voorgeschreven dat de toekomstige opdrachtnemer bij de uitvoering van de toekomstige opdracht, op een tijdelijke uitzondering voor rolstoelvervoer na, uitsluitend gebruik zal maken van batterij-elektrische voertuigen.

Het hof bekrachtigt daarmee het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 12 januari 2022 en daarmee het eerdere oordeel van de rechtbank. Met andere woorden, de eerder gemaakte investering in met waterstof aangedreven voertuigen van de firma Noot uit Ede werd buitenspel geplaatst. De rechtszaak en het hoger beroep werden aangespannen door een exploitant, waar Noot zijn waterstof afneemt, van een tankstation voor waterstof in Den Haag.

(Tekst loopt door onder de foto)
De auto’s tanken waterstof, die in het voertuig door een zogeheten brandstofcel wordt omgezet in elektrische energie.

Appellante heeft ook gewezen op een beoogd Afsprakenkader Emissieloos Taxivervoer waarin de Rijksoverheid en een aantal gemeenten, waaronder de gemeente, afspreken dat zij de beschikbaarheid van onder andere laadinfrastructuur voor taxi’s zullen faciliteren. De Gemeente Den Haag heeft een lokaal plan van aanpak in overleg met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) opgesteld. Voor het opstellen van dit plan van aanpak zijn de lokale taxiondernemers betrokken en bevraagd ten aanzien van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het versnellen van de transitie naar emissieloos consumententaxivervoer.

alternatieve brandstoffen

In maart 2017 heeft PIANOo haar Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Transportdiensten vastgesteld. In de gunningscriteria dat onder andere een aanbeveling voor het volgende gunningscriterium GC3 bevat staat te lezen dat, naarmate een groter deel van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen is ontworpen voor aandrijving door alternatieve brandstofsoorten en/of voor elektrische aandrijving, een hogere waardering zal worden toegekend. Voorbeelden van alternatieve brandstoffen zijn CNG, bio-CNG (groengas) en vloeibare biobrandstoffen (zoals ethanol of biodiesel). Alternatieve aandrijvingen kunnen systemen zijn die werken op elektriciteit of waterstof, of hybride en plug-in hybride systemen.

Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email