BLUE

Bij verschillende vervoerders konden kinderen tijdens de vakantie (bijna) gratis meereizen.

Om de reizigersaantallen en opbrengsten weer snel te laten stijgen is het belangrijk om het openbaar vervoer veel aantrekkelijker te maken. Hiermee kunnen reizigers weer terug gewonnen worden of nieuwe doelgroepen worden bereikt. Door een aantal vervoerders zijn probeerkaartjes geïntroduceerd of kaarten met flinke korting aangeboden om nieuwe doelgroepen te verleiden.

Zo kon tot en met 30 april 2022 voor 2 euro met alle Arriva-bussen in Zutphen in de daluren en in het weekend een retourreis gemaakt worden. In Limburg heeft Arriva eenmalig 5.000 gratis Dal Voordeel Limburg abonnementen voor bus en trein weggegeven om reizigers terug te winnen en nieuwe reizigers te verleiden gebruik te maken van het OV. Connexxion (onderdeel van Transdev) heeft opnieuw een actie uitgevoerd met Meerreizenbundel, waarbij voor €19,50 een bundel met 10 reizen aangeschaft kon worden. Dit om reizigers die (tijdelijk) zijn afgehaakt weer terug in de bus te krijgen.

tienjarig bestaan

Deze actie zal later in 2022 worden herhaald, maar dan niet op OV-Chipkaart maar via reizen op QR-code. Hiermee wordt beoogd ook andere doelgroepen, die nu (nog) niet met het OV reizen te verleiden van het OV gebruik te maken. EBS heeft op 8 mei (moederdag) een Gratis OVdag georganiseerd, waarbij reizigers gratis gebruik mochten maken van alle bussen van EBS, in alle regio’s waar EBS het busvervoer verzorgt om het tienjarig bestaan te vieren. In de concessie Zaanstreek heeft Connexxion een huis-aan-huis-mailing uitgevoerd met brochures met daarin gratis dagkaarten, aangeboden via unieke, fraudebestendige QR-codes.

Het KiM verwacht dat het gebruik van het openbaar vervoer in 2023 weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis in 2019 kan uitkomen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Nieuwe reizigers verleiden om gebruik te maken van het OV geen gemakkelijke taak.

Bijna twee derde van de openbaar vervoersbedrijven geeft aan dat er andere proposities zijn ingevoerd en/of acties uitgevoerd om het OV aantrekkelijker te maken. Het samenwerkingsverband OV-Oost tussen de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel brengen samen met de vervoerders onder de vlag van Ervaar het OV het openbaar vervoer onder de aandacht met verschillende acties. Tot en met 31 mei 2022 gold er een voorjaarsvoordeel, wat betekende dat tegen een gereduceerd tarief een dagkaart voor bus (6 euro), een dagkaart bus en trein (10 euro) en een meermanskaart (10 euro) aangeschaft kon worden.

hoog ziektevervuim

In Limburg is vooral ingezet op de promotie van Arriva Flow (reizen op rekening) en voordeelabonnementen. In Groningen zijn vanwege de werkzaamheden aan de Ring-Zuid verschillende OV-proposities opgesteld in samenwerking met werkgevers. Er is door vervoerders uitgebreid campagne gevoerd om met het reizen met het OV tijdens de werkzaamheden onder de aandacht te brengen. Het was de bedoeling om in Friesland en Groningen campagne te gaan voeren voor onder andere de sneltrein Winschoten-Groningen en de frequentieverhoging Leeuwarden-Sneek, maar dit is uitgesteld vanwege het afschalen van de dienstregeling door te hoog ziekteverzuim. 

In ZuidHolland is op de bussen reclame gemaakt voor het gebruik van de nieuw geopende P+R Heienoord. Bij verschillende vervoerders konden kinderen tijdens de vakantie (bijna) gratis meereizen in het OV en buiten de vakanties konden kinderen hetzelfde doen tegen een sterk gereduceerd tarief.

(Tekst loopt door onder de foto)
Het gebruik van het OV is echter nog niet op het niveau van pre-corona.

transitie noodzakelijk

Per 25 februari 2022 zijn de meeste contactbeperkende maatregelen vanwege COVID-19 opgeheven en per 23 maart 2022 is ook de verplichting verdwenen om een mondkapje te dragen in en rond het openbaar vervoer (OV). Daarmee is feitelijk voor reizigers de situatie weer conform precorona. Het gebruik van het OV is echter nog niet op het niveau van pre-corona. Door COVID-19 zijn we niet alleen minder gaan reizen door meer thuiswerken, maar ook anders gaan reizen (meer individueel vervoer) en op andere tijdstippen. 

Om de langer doorwerkende effecten van COVID-19 te kunnen beheersen en het aanbod van openbaar vervoer aan te kunnen passen aan de vraag, is een transitie noodzakelijk. Partijen in de OV-sector werken al langere tijd toe naar een nieuw financieel evenwicht binnen de concessies. In het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) zijn afspraken gemaakt over een transitieprogramma. Deze moet de sector (voor de korte en lange termijn) weer financieel gezond maken, waardoor deze weer op eigen benen kan staan en de gebruikelijke verantwoordelijkheidsverdeling wordt hersteld. 

Gezamenlijk is gewerkt aan bouwstenen voor de transitie en op 9 april 2021 en 25 juni 2021 zijn afspraken gemaakt tussen alle vervoerders, decentrale overheden (DO’s) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de noodzakelijke transitie van het openbaar vervoer.

rapportage

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd door Ecorys de Tweede monitoringsrapportage Transitie OV opgesteld. Het ministerie van IenW wil vanuit haar systeemverantwoordelijkheid de impact van COVID-19 op het openbaar vervoer en de (transitie)maatregelen – die genomen worden om dat effect te beperken – monitoren. Op deze wijze wil het ministerie van IenW de ontwikkelingen in het OV op geaggregeerd niveau per concessieverlener inzichtelijk maken, het NOVB en het Parlement daarover informeren en daaropvolgend een onderbouwing geven voor de beleidsontwikkeling. 

Gerelateerde artikelen:
AppStores
Pitane software
Print Friendly, PDF & Email