DVDP width=

Aangepaste regelgeving met betrekking tot de prijs en de maximale huurtijd, stimuleert de komst van nieuwe aanbieders en vergroot de diversiteit van het aanbod.

In de Brusselse autodeelsector worden deze maand een aantal veranderingen zichtbaar. Aangepaste regelgeving met betrekking tot de prijs en de maximale huurtijd, stimuleert de komst van nieuwe aanbieders en vergroot de diversiteit van het aanbod. Autodelen vormt een essentiële schakel in de alternatieven voor de eigen wagen, vooral in stedelijk gebied. Autodelen is goed voor duurzame mobiliteit (minder autobezit, bevordering van de multimodaliteit) en draagt bij tot een kleiner ruimtegebruik door auto’s op de openbare weg (deelauto’s staan minder lang geparkeerd).

"Brussel wil het gebruik van deelauto's aanmoedigen. Ze zijn de toekomst van de auto in de stad. Aan de ene kant geven ze gezinnen kans over een auto te beschikken zonder de kosten ervan te moeten dragen. Anderzijds stimuleren ze dat de auto alleen gebruikt wordt wanneer er geen efficiënt alternatief voorhanden is. Nog een voordeel van autodelen is de parkeerruimte die in de stad vrijkomt voor de Brusselaars. Deze vrijgekomen ruimte kan gebruikt worden om hoogwaardige openbare ruimte te creëren met pleintjes, terrasjes, bomen, enz. Het verheugt me dan ook dat Brussel steeds meer openstaat voor verschillende soorten aanbieders van autodelen."

Volgens de laatste cijfers van Autodelen.net, groeit autodelen snel. Begin 2022 telde België 194.000 gebruiker, of 2,5% van alle mensen met een rijbewijs. In Brussel is autodelen nog meer verspreid. Zo wordt geschat dat niet minder dan 8% van de Brusselse rijbewijsbezitters gebruik maakt van autodelen. Vandaag delen zeven keer meer Belgen een auto dan vijf jaar terug.

Autodelen in Brussel vandaag

Vandaag telt Brussel meer dan 50.000 geregistreerde gebruikers en 1.055 beschikbare deelauto’s: 705 voertuigen in stations (Cambio en Getaround) en 350 voertuigen in vrije vloot (Poppy ).

Aangepaste regelgeving

Deze maand worden in Brussel nieuwe regels van kracht (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 september 2022 betreffende de wijziging van de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen).

Concreet gaat het om volgende wijzigingen:

  • De prijs hoeft niet langer in verhouding te staan tot de afgelegde afstand en de gebruiksduur. Dit biedt aanbieders meer vrijheid op het vlak van tarifering.
  • De maximale gebruiksduur stijgt van 3 dagen naar 14 dagen.

Deze veranderingen stimuleren de komst van nieuwe aanbieders en de diversificatie van het dienstenaanbod, wat de gebruikers ten goede komt.

Nieuwe aanbieders

Vanaf vandaag kunnen de Brusselaars gebruik maken van de autodeeldienst van een nieuwe aanbieder: MILES, met 200 vrije vloot-wagens. MILES rekent alleen kosten aan per afgelegde kilometer. Het is ook mogelijk om, zonder extra kosten, van stad naar stad te rijden: tussen Brussel en Gent en binnenkort ook Antwerpen. Het idee is om met de wagen van de ene stad naar de andere te kunnen rijden en de auto daar achter te laten. In de toekomst wil Miles ook ritten naar de luchthaven verzorgen. Binnenkort wordt nog een andere aanbieder actief in Brussel: GreenMobility met een 100% elektrische vloot, aldus Brussel Mobiliteit.

Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email