De fiets speelt daarbij een grote rol in het bereiken van nieuwe woonwijken.

Volgens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen staan we aan de vooravond van flinke investeringen in het openbaar vervoer. Het bouwen van woningen moet gekoppeld worden aan een duurzame manier om die woningen bereikbaar te maken. Niet alleen in de Randstad, maar juist ook in de regio.

Zo kunnen scholieren vanuit de Achterhoek straks sneller naar school in Arnhem met de RegioExpres. In Zuid-Holland wil de de Staatssecretaris geld vrijmaken voor het ontsluiten van nieuwe woningen langs de Oude Lijn. Door meer treinen te laten rijden, het maken van plannen voor nieuwe stations en de aanpak van bestaande stations  kunnen belangrijke knooppunten worden gecreëerd voor verschillende vormen van mobiliteit.

In Zuid-Holland wordt in totaal € 1,566 miljard in de verbetering van het spoor en de stations tussen Leiden en Dordrecht geïnvesteerd. Eerder kreeg het project “Oude Lijn” al € 1 miljard uit het Groeifonds toegekend. Tot 2040 worden langs of vlakbij het spoor in onder meer Leiden, Dordrecht, Den Haag, Schiedam en Rotterdam 77.000 woningen gebouwd. Met het geld dat nu beschikbaar komt, wordt niet alleen het spoor klaargemaakt om meer sprinters tussen de steden te laten rijden, maar worden ook plannen gemaakt om nieuwe stations te bouwen en worden de bestaande stations aangepakt waardoor het belangrijke knooppunten voor verschillende vormen van mobiliteit worden.

“We kiezen voor flinke investeringen in het openbaar vervoer en de fiets. Hiermee zorgen we dat door heel het land woningen op een duurzame manier bereikbaar worden. We kiezen niet alleen voor investeringen in de Randstad, maar juist ook in de regio. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat scholieren en studenten vanuit de Achterhoek met de trein makkelijker en sneller bij hun opleiding in Arnhem kunnen komen en maken we een nieuwe woonwijk in Groningen goed bereikbaar met het openbaar vervoer.”

Staatssecretaris Heijnen
(Tekst loopt door onder de foto)
Vivianne Heijnen staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - foto: Pitane Blue

De fiets speelt daarbij een grote rol in het bereiken van nieuwe woonwijken. Daarom investeert Heijnen in ruimte voor de fiets. Door kan door het bouwen van stallingen bij ov-knooppunten en het aanleggen van fietsbruggen en tunnels aan. zodat de woonwijk langs weg of spoor snel per fiets of te voet te bereiken is. Onlangs hebben vervoerders, Prorail en de Staatssecretaris samen met alle provincies het bestuursakkoord toegankelijkheid gesloten. Een belangrijke stap want “openbaar vervoer is er voor iedereen”, aldus de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen.

In de provincie Gelderland investeren Rijk en provincie samen € 150 miljoen in de RegioExpres. Met dit bedrag kan het spoor tussen Arnhem en de Achterhoek worden aangepast – waaronder verdubbeling van het spoor tussen Didam en Doetinchem De Huet  – waardoor er vaker en snellere treinen kunnen rijden. De reistijd tussen Winterswijk en Arnhem wordt zo verkort met 13 minuten en voor overstappers op een IC-verbinding naar de Randstad kan de  reistijdwinst zelfs oplopen tot 26 minuten. De RegioExpres moet eind 2026 gaan rijden.

fiets

Het Rijk investeert € 780 miljoen in fietsinfrastructuur door het hele land. Het gaat om maatregelen zoals doorfietsroutes, waar fietsers snel en veilig van en naar kunnen huis fietsen. Ook komen er veel nieuwe fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Bijvoorbeeld bij de stations in Utrecht en Goes, waar in totaal 3500 nieuwe plekken komen. Fietsers kunnen daar makkelijker en sneller overstappen op het openbaar vervoer.

Daarnaast komen op tal van plekken nieuwe tunnels en bruggen voor fietsers en voetgangers. Bijvoorbeeld over rijkswegen, of onder het spoor door, zoals in Wijchen en bij Sittard-Geleen. Zodat de woonwijk aan de andere kant van de weg of het spoor snel en direct per fiets of te voet te bereiken is.

Fietsinfrastructuur is relatief goedkoop en fietsen brengt geen schadelijke gassen met zich mee. Bovendien fietsen Nederlanders van jong tot oud, dus kunnen veel mensen gebruik maken van de nieuwe fietsroutes en -verbindingen.
Ook gemeenten en provincies betalen mee aan de fietsmaatregelen. Samen met hun bijdrage komt de totale investering voor de fiets op ruim € 1,1 miljard.

(Tekst loopt door onder de foto)
Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze maand een bezoek gebracht aan Utrecht. Samen met de Utrechtse gedeputeerde Robert Strijk en wethouder Lot van Hooijdonk fietste de staatsecretaris langs enkele bijzondere fietsprojecten in de stad.

Eindhoven en Helmond bouwen de komende jaren veel huizen in de omgeving van de treinstations. Om te zorgen dat nieuwe en huidige bewoners goed van A naar B kunnen komen investeert het kabinet € 802 miljoen in de bereikbaarheid van de Brainportregio Eindhoven. Het gaat om een verkenning naar een multimodale knoop met genoeg ruimte voor het groeiende aantal reizigers met bus, fiets en trein. Voor het spoor moet dit leiden tot een goede dienstregeling met capaciteitsuitbreiding voor verbetering van de verbindingen met Limburg en met Aken. Ook een aparte busbaan waar bussen snel van en naar Veldhoven kunnen rijden maakt onderdeel uit van dat plan.

Met de Provincie Zeeland is afgesproken te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor een innovatief en duurzaam mobiliteitssysteem. Hierbij zijn de combinatie van een flexibel OV-netwerk met een multimodaal fijnmazig netwerk het uitgangspunt, zodat het totale mobiliteitsaanbod voor de inwoners van de provincie Zeeland wordt verbeterd.

Gerelateerde artikelen:
Pitane software
Print Friendly, PDF & Email