Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

FNV legde het eindbod niet voor aan haar leden, maar kondigde acties en stakingen aan.

Koninklijk Nederlands Vervoer vindt de houding van FNV maatschappelijk onverantwoord. Het nieuwe cao-akkoord is aan de leden van zowel KNV Zorgvervoer en Taxi als CNV Vakmensen voorgelegd en akkoord bevonden.

CNV Vakmensen en KNV Zorgvervoer en Taxi een akkoord bereikt over een nieuwe cao, van toepassing op 22.000 werknemers. De nieuwe cao gaat in op 1 januari 2023 en heeft een looptijd van anderhalf jaar. De lonen worden per 1 januari van volgend jaar verhoogd met 8% en nogmaals 4% per 1 januari 2024. Naast de loonsverhoging verandert verder de veelbesproken forfaitaire pauzeregeling die voortaan alleen nog pauze als pauze mag worden ingehouden als deze ook echt genoten is. 

Daarnaast verandert de loondoorbetaling bij ziekte: de wachtdag bij de eerste ziektedag vervalt en werknemers worden voortaan 80% doorbetaald in de eerste acht weken en 90% daarna (tot en met het tweede ziektejaar). Ook wordt het instapsalaris voor nieuwe collega’s hoger, waarmee werkgevers de branche aantrekkelijker maken voor nieuwe medewerkers.

‘We wilden erg graag een nieuwe cao afsluiten en zijn daarom ver gegaan met ons eindbod. Werkgevers wilden ook graag komen tot een loonsverhoging. Als blijk van waardering en omdat werknemers te maken hebben met flink gestegen kosten. Ik ben blij dat de rust in de sector nu weer terugkeert en dat CNV ook haar nek heeft uitgestoken om dit te bereiken.

Namens de werkgevers is voorzitter Bertho Eckhardt verheugd met het akkoord maar geeft aan dat het jammer is dat FNV niet aan boord is. FNV legde echter wensen op tafel die we niet in konden willigen, omdat ze optelden tot een kostenstijging van meer dan 40%.

Lees ook  Ontevredenheid: taxistaking legt Oostende lam tijdens drukste weekend van het jaar

Eckhardt vervolgt: “We hopen dat FNV alsnog meedoet en afzien van de stakingen. Het zou ons verbazen wanneer deze stakingen toch doorgezet worden nu er een geldige cao ligt. Natuurlijk mogen FNV-leden staken, dat is hun recht. Maar voor mensen die afhankelijk zijn van zorgvervoer, bijvoorbeeld leerlingen in het speciaal basisonderwijs en mensen met een beperking, is deze staking echt kwalijk. Zij kunnen niet zomaar uitwijken naar een andere vorm van vervoer en zullen bijvoorbeeld een schooldag of een medische afspraak missen.”

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue -KNV voorzitter Bertho Eckhardt

Ondertussen roept vakbond FNV alle medewerkers in het hele land van Bios Groep, Citax, Connexxion, Dorenbos, Haars Groep, Munckhof, Noot, RMC, TCR, de Vlieger, Witteveen en Willemsen de Koning op om woensdag 30 november mee te doen met een 24-uurs staking. Na maandenlang onderhandelen, een petitie met 2.500 handtekeningen van chauffeurs én een 24-uurs staking op vrijdag 18 november hebben de werkgevers volgens de leden van vakbond FNV nog steeds niet door hoe het water de werknemers aan de lippen staat. 

Daarom gaan ze woensdag 30 november door. Dit keer bij méér bedrijven en méér plekken dan de vorige keer. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant houden ze een centrale actiebijeenkomst en roepen alle medewerkers die wonen of werken in deze provincies op om op een centrale plek samen te komen.

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  ILT: KNV Webinar belicht toekomst van digitale inspecties in taxibranche
Agendapakket