BLUE

Om de verkeersveiligheid in de stad verder te verbeteren is door het college van B&W een uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2023-2026 vastgesteld.

Om de verkeersveiligheid in de stad verder te verbeteren is door het college van B&W een uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid (UVP) (externe link)2023-2026 vastgesteld. In het programma wordt onder meer ingezet om per jaar de omgeving van 20 scholen verkeersveiliger te maken, onveilige zebrapaden aan te pakken en verkeerseducatie te verzorgen voor jonge en oude Hagenaars. Ook wordt er met partners verder gegaan met de zogeheten ‘hufteraanpak’ om ongewenst gedrag in het verkeer tegen te gaan. In totaal wordt ruim 25 miljoen euro uitgetrokken voor het programma.

‘‘De gemeente Den Haag maakt een punt van 0 verkeersslachtoffers en zet hiervoor in op verbetering van de verkeersveiligheid. Iedereen in onze stad moet zich namelijk veilig kunnen verplaatsen in de stad. Waar ik blij mee ben is dat in het programma klachten en meldingen van bewoners over verkeersveiligheid zijn meegenomen. Binnen de uitvoering van alle projecten wordt gekeken hoe Hagenaars het beste kunnen worden betrokken. Alleen samen maken kunnen we de stad verkeersveiliger maken”.

Thema’s

Het UVP is opgesteld aan de hand van meerdere thema’s. Voorbeelden van deze thema’s zijn veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers, veilige snelheden, verkeersveilig gedrag aanleren en ongewenst en asociaal verkeersgedrag afleren. Per thema worden meerdere concrete maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Voor het thema veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers wordt bijvoorbeeld ingezet op het aanpakken van zogeheten black spots. Dit zijn plekken waar veel ongelukken gebeuren. Ook wordt gekeken naar het verbeteren van de verkeersveiligheid bij winkelcentra. Op een aantal van de Haagse 50-kilometerwegen worden verkeersveiligheidsmaatregelen genomen die ook de doorstroming ten goede komen. De meest onveilige plekken worden het eerste aangepakt.

Lees ook  Check zet nieuwe stap in verkeersveiligheid met innovatieve safety lock
(Tekst loopt door onder de foto)
Gedrag speelt een grote rol binnen verkeersveiligheid. De gemeente Den Haag vindt het daarom belangrijk aandacht te geven aan verkeersveilig gedrag en Hagenaars te ondersteunen om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Leven lang leren

Gedrag speelt een grote rol binnen verkeersveiligheid. De gemeente Den Haag vindt het daarom belangrijk aandacht te geven aan verkeersveilig gedrag en Hagenaars te ondersteunen om veilig aan het verkeer deel te nemen. Voor basisschoolleerlingen wordt daarom bijvoorbeeld het programma ‘Veilig Leren Fietsen’ voortgezet. Jaarlijks worden lessen uit dit programma aan ruim dertig scholen aangeboden, waaraan ongeveer 10.000 kinderen deelnemen.

De gemeente Den Haag biedt voor ouderen een pakket verkeerscursussen aan voor het veilig gebruik van de fiets, e-bike en scootmobiel en het bijhouden van de rijvaardigheid voor de auto. Ook het opfrissen van kennis van verkeersregels is onderdeel van de cursussen. Dit wordt gedaan in een wijkgerichte benadering, deze blijkt effectief en het aanbod voorziet in een behoefte van Haagse senioren.

Hufteraanpak

Samen met politie, Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland en gemeente Rotterdam is in 2021 gestart met de ontwikkeling van een hufteraanpak. Het race- en patsergedrag van vooral jonge mannen staat centraal in een campagne die oproept tot zelfreflectie. Deze campagne wordt versterkt door de inzet van handhaving waarbij streng opgetreden wordt. De komende tijd gaat de gemeente Den Haag verder met deze aanpak, aldus de gemeente.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Lees ook  Digitale waarschuwingen voor schoolzones verhogen verkeersveiligheid
Print Friendly, PDF & Email