Pitane Image

Op lijnbusbanen zal de maximumsnelheid bij het passeren van tramhaltes naar 20 kilometer per uur worden gebracht.

De Amsterdamse Melanie ter Horst, wethouder en portefeuillehouder van verkeer, gaat nog kritischer kijken naar de taxi-ontheffingen voor Amsterdamse lijnbusbanen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er op deze banen, oorspronkelijk bedoeld voor lijnbussen, relatief veel taxiongevallen plaatsvinden. 

Alleen scherpere gedragsregels voor taxichauffeurs kunnen wellicht voorkomen dat deze ontheffing niet helemaal in gevaar komt. De wethouder denkt aan aanvullende snelheidsbeperkingen en een aanscherping van de gedragsregels op de lijnbusbanen, zoals het tussentijds op- en afrijden van de lijnbusbaan en het gebruiken van het tram- of buslicht.

fietsers

De wethouder liet een onderzoek uitvoeren door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar de stijging van taxiongevallen. Bij 70 procent van de ongevallen waarbij een taxi betrokken was, stak een fietser, voetganger of een scootmobiel de busbaan over. Deze opvallende resultaten na het verlenen van de ontheffing,  kunnen aanleiding zijn dat de ontheffing zal worden gewijzigd om de veiligheid te garanderen. Het is zelfs mogelijk dat de ontheffing wordt ingetrokken of aangepast als blijkt dat de voorwaarden of beperkingen niet zijn nageleefd.

Lijnbusbanen zijn speciale banen op de weg die zijn gereserveerd voor het gebruik van lijnbussen, dat zijn bussen die op een vastgesteld route en tijdschema rijden. Lijnbusbanen kunnen worden gebruikt om het vervoer van passagiers te verbeteren en de verkeersstroom te verminderen door het scheiden van lijnbussen van andere voertuigen op de weg. Ze kunnen ook worden gebruikt om het gebruik van openbaar vervoer te bevorderen door de reistijd te verkorten en de dienstregeling te verbeteren.

Lees ook  Taxichauffeurs praten straks vloeiend Nederlands nu deadline is uitgesteld

Lijnbusbanen zijn vaak gemarkeerd met speciale verf of bebording en zijn alleen toegankelijk voor lijnbussen en bepaalde andere voertuigen, zoals politie- en brandweerwagens. Het gebruik van lijnbusbanen kan worden beperkt tot bepaalde uren of dagen of kan helemaal verboden zijn voor bepaalde voertuigen of taxi’s, afhankelijk van de lokale wetgeving en de verkeersomstandigheden.

(Tekst loopt door onder de foto)
Melanie van der Horst - D66

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is een onafhankelijke, wetenschappelijke instelling in Nederland die zich bezighoudt met het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het doel van SWOV is om wetenschappelijk onderbouwde kennis te verzamelen en te verspreiden over verkeersveiligheid, zodat deze kennis kan worden gebruikt om het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden te verminderen. De onderzoeken werden uitgevoerd nadat uit een eerder rapport bleek dat het aantal taxiongevallen in de periode 2015-2018 was gestegen, vooral in de gemeenten Amsterdam en Utrecht.

DVDP
Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email