Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Momenteel loopt een onderzoek door de Arbeidsinspectie bij een luchtvaartmaatschappij die ongeveer 60 stagiairs als stewards heeft ingezet.

Meldingen over onderbetaling, illegale tewerkstelling en eerlijk werk domineren in sectoren als horeca, uitzendbureaus en ondersteunend financieel. Een substantieel aandeel overtredingen van de Arbowet zien we bij transport en logistiek en zakelijke dienstverlening. Momenteel loopt een onderzoek door de Arbeidsinspectie bij een luchtvaartmaatschappij die in het hoogseizoen van 2022 ongeveer 60 stagiairs als stewards heeft ingezet.

Op basis van enkele meldingen wordt op dit moment gekeken naar de vraag of deze stagiairs daadwerkelijk als zodanig, conform de voor stages geldende eisen en begeleiding, zijn ingezet als volwaardig arbeidskracht. Ook worden daarbij de vergoedingen en arbeidstijden in beeld gebracht. Dit onderzoek wordt begin 2023 afgerond. Het onderzoek aan het licht in aanvulling op het lopende traject gericht op fysieke belasting in de bagage-afhandeling.

Alle meldingen die binnenkomen bij de Arbeidsinspectie worden gewogen, en vervolgens wordt op basis van ondermeer de zwaarte van de overtreding, de ernst van het risico, de urgentie van de melding en de positie van de melder de verdere opvolging bepaald.

De vakbond van het cabinepersoneel heeft een melding gedaan over de ongunstige arbeidsomstandigheden van het cabinepersoneel. Door de vakbond werd onder andere aangegeven dat er sprake is van overbelasting van het  bewegingsapparaat doordat bij de inrichting van vliegtuigen geen rekening wordt gehouden met de bewegingsruimte van het personeel. Op dit moment vindt op basis van verkregen documenten van een vliegtuigmaatschappij een analyse plaats.

Tevens is melding gedaan bij de Arbeidsinspectie over werknemers en stagiaires die assisteren bij personenvervoer in caddies. Het gaat om fysieke belasting en het ontbreken van hulpmiddelen. De Inspectie voert een ergonomische analyse uit en zal op basis daarvan beslissen over het vervolg.

Lees ook  Schiphol: Harbers schudt bagageafhandeling op met minder bedrijven

Vanuit een begin dit jaar geïnitieerd project zijn er onlangs samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecties uitgevoerd op Schiphol bij het luchtvrachttransport. Een belangrijk inspectieonderwerp hierbij is fysieke belasting bij het laden en lossen van  vrachtvliegtuigen, maar ook is geïnspecteerd op aanrijdgevaar en andere onderwerpen met betrekking tot de inrichting van een veilige arbeidsplaats.

ongewenst gedrag

In de media zijn uitspraken van Schiphol-beveiligers gepubliceerd over ongewenst gedrag en een angstcultuur als het gaat om het doen van meldingen. In de Nederlands Enquête Arbeidsomstandigheden blijkt de beveiligingsbranche van alle sectoren het slechtst te scoren op intern ongewenst gedrag. Er loopt nu binnen de Inspectie een oriëntatie die mogelijk leidt tot een actief project op de beveiligingsbranche. Het project zal zich richten op alle beveiligingsbedrijven, en niet specifiek op Schiphol.

In september 2022 ontving de Arbeidsinspectie een melding van grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek bij de desbetreffende werkgever loopt nog. De Arbeidsinspectie beoordeelt daarbij het beleid van deze werkgever ter preventie van intern ongewenst gedrag zoals verplicht op grond van de Arbowet (RI&E en Plan van aanpak gebaseerd op goede analyse van risicofactoren voor intern ongewenst gedrag).

Gerelateerde artikelen:
DVDP