Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Mobiliteit is voor iedereen van belang, zodat mensen elkaar kunnen blijven bereiken en ontmoeten.

Met de Provinciale Staten verkiezingen in aantocht buitelen adviseurs, lokale politici en bestuurders zich over het thema mobiliteit. Het is nu gemakkelijk scoren in begrijpbare taal bij de kiezers, maar wat er daarna nog van overblijft is vaak teleurstellend omdat andere thema’s, die vaak lastiger zijn voor kiezers, prioriteit krijgen. En toch is je verdiepen in de programma’s van politieke partijen belangrijker dan ooit.

Nog niet zo lang schreven wij over het stemhokje waar we op 15 maart kunnen bepalen wat met onze mobiliteit kan gebeuren in eigen regio. Een goede bereikbaarheid van werk en voorzieningen als zorg, onderwijs, culturele instellingen en sportverenigingen, vinden we voor de leefbaarheid van groot belang. Bij het bepalen van je keuze is ons advies je vooral niet te laten leiden door de landelijke politiek. Die gaat immers niet over een buslijn die wordt geschrapt. Dat doen Provinciale Staten.

Ontwikkelen van een lange termijnvisie voor voor goed en betaalbaar openbaar vervoer en een goede bereikbaarheid en voorzieningen is werk voor de volksvertegenwoordigers van de provincie.

De Provinciale Staten spelen dus een belangrijke rol in de besluitvorming over zaken die van invloed zijn op de provincie en haar inwoners, zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie en milieu. Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats en worden georganiseerd op 15 maart 2023. Tijdens de Provinciale Staten worden afgevaardigden gekozen die belangrijke beslissingen nemen over de toekomst van de provincie waarin ze gekozen zijn. Elke stem is belangrijk voor het bepalen van een nieuwe kans om te werken aan betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

Lees ook  Lage opkomst bij Europese verkiezingen: PVV en NSC grootste dalers

investeringen

In de meeste provincies investeert men bewust in reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen. De verkeersveiligheid staat daarbij altijd voorop en het aantrekkelijker om voor fiets en openbaar vervoer te kiezen, en te investeren in maatregelen die de CO2-uitstoot door verkeer verminderen zijn aan de orde van de dag.

Om de provinciale wegen, parallelwegen en fietspaden veilig en comfortabel te houden, voert de provincie regelmatig klein en groot onderhoud uit en reconstructies waar nodig. De provincie bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. De wet ruimtelijke ordening bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Mobiliteit is voor iedereen van belang, zodat mensen elkaar kunnen blijven bereiken en ontmoeten.

Zo heeft iedereen wel een mening over welke partij de beste is op 15 maart voor onze mobiliteit. Of dit nu over de weg,
het spoor, het water of met de bus of fiets is, het provincie bestuur  moet willen investeren in alle vormen van
mobiliteit en een integrale visie mobiliteit opstellen. In de visie op mobiliteit moet aandacht besteed worden aan  goederenstromen, personenvervoer, toegankelijkheid, innovatie en toekomstige ontwikkelingen gerelateerd aan de steeds veranderende economie.

wat doet de provicie?

De gedeputeerden gaan over de lange termijn visie van de provincie. Hierin wordt ook het beleid op het gebied van mobiliteit vastgesteld. Op basis hiervan kunnen concrete plannen voor infrastructuur, zoals wegen, fietspaden en openbaar vervoer, worden opgesteld. Provinciale Staten hebben de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van provinciale wegen en vaarwegen. Hierbij gaat het om het dagelijks onderhoud, maar ook om renovaties en grote reconstructies. Daarnaast zijn de Provinciale Staten verantwoordelijk voor het bevorderen van de verkeersveiligheid in de provincie. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van rotondes, het plaatsen van verkeerslichten of het verbeteren van de zichtbaarheid op wegen.

Lees ook  Verkiezingen: Europa investeert miljoenen in duurzaam vervoer in Nederland

Provinciale Staten zijn tevens verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de provincie. Ze stellen bijvoorbeeld de dienstregeling vast en bepalen welke vervoerder het openbaar vervoer mag verzorgen. Ook kunnen ze besluiten nemen over de tarieven en de kwaliteit van het openbaar vervoer. En wellicht ook belangrijk, Provinciale Staten kunnen ook beleid maken om het fietsen in de provincie te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van nieuwe fietspaden of het verbeteren van bestaande fietsroutes.

Kortom, Provinciale Staten en de gedeputeerden die jij gaat kiezen op 15 maart 2023 hebben een belangrijke rol in het plannen, beheren en verbeteren van de mobiliteit in de provincie. Verdiep je in de programma’s ten aanzien van mobiliteit en laat de landelijke politiek vooral niet meespelen in je beslissing.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket