Print Friendly, PDF & Email
EAC width=

Er staat de komende periode veel op de agenda van het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

Afgelopen maandag waren Carlo Cahn, directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Jantine Vochteloo, secretaris KNV Zorgvervoer en Taxi te gast bij het Eindhovense Censys BV waar ze werden ontvangen door de directeur van het Eindhovense softwarebedrijf Gerrit Saey.

Er staat de komende periode veel op de agenda voor het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). De evaluatie WP2000, de ontwikkelingen rondom de boordcomputer taxi (BCT), de verduurzaming van het touringcarvervoer en de ontwikkelingen in het openbaar vervoer en nieuwe MaaS mobiliteitsconcepten. Kortom, gespreksstof in overvloed waarbij vooral uitdagingen ter sprake kwamen waar de sector mee te maken krijgt. Uiteraard ook ruime aandacht voor een terugblik op de jarenlange aanwezigheid van het Eindhovense Censys BV als de oudste (1994) ICT dienstverlener binnen de sector in markt. Het bedrijf is al jarenlang buitengewoon lid van de branchevereniging KNV en actief binnen ondermeer het MaaS-lab en de TOMP werkgroep.

KNV

KNV behartigt zowel de collectieve als de individuele belangen van de leden. KNV is als brancheorganisatie voortdurend betrokken in publieke en private overlegstructuren. Door deze voortdurende actieve participatie weet KNV de belangen van haar sectoren effectief te behartigen en levert het een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan mobiliteitsvraagstukken op zowel nationaal als internationaal niveau. Hierbij zijn goede contacten met politici en het ambtelijk apparaat van groot belang. Om de ledenbelangen daarnaast verder optimaal te kunnen behartigen, werkt KNV nauw samen met nationale en internationale belangenorganisaties, zoals de werkgeversorganisatie VNO-NCW, de IRU en de UITP.

Lees ook  Toekomstvisie: hoe KNV de uitdagingen van morgen aangaat

Carlo Cahn

Carlo Cahn volgde in 2021 Hubert Andela op als directeur van ondernemersvereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Cahn werkte sinds september 2013 bij KNV als secretaris van de vereniging Busvervoer Nederland. Voordat hij bij KNV aantrad was de tot jurist opgeleide Cahn werkzaam voor verschillende brancheverenigingen zoals Transport en Logistiek Nederland en de veiligheidsbranche.

Jantine Vochteloo

In hetzelfde jaar werd Jantine Vochteloo secretaris bij KNV Zorgvervoer en Taxi. Zij is sinds 2008 bij KNV Zorgvervoer en Taxi werkzaam en beheerde als beleidsadviseur meerdere dossiers. Jantine kent alle facetten van het zorgvervoer en de taxiwereld tot in de details. Haar ervaring loopt van het afsluiten van de cao’s tot kwaliteitsbeleid in de opstapmarkt.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket