Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Een verkenning van hedendaagse uitdagingen: inflatie, arbeidskrapte, en de rol van Technologie in de toekomst van zorgvervoer.

Faillissementen, inflatie en de onverminderde vraag naar zorgvervoer zijn een intrigerende observatie. De toenemende vraag naar personeel binnen het zorgvervoer kan zeker vragen oproepen over hoe de sector zich moet aanpassen om aantrekkelijk te blijven voor jongere generaties. Jonge mensen zijn vaak op zoek naar banen die zinvol, flexibel en duurzaam zijn. Ze willen werken in sectoren die positieve veranderingen in de samenleving bewerkstelligen.

Hoewel de dag gemarkeerd werd door aanhoudende regen, wisten de organisatoren en de dagvoorzitter, Jeroen Smit, de sfeer op te houden en het evenement tot een succes te maken.

Het Credit Summer Event, dat onlangs in Veghel heeft plaatsgevonden, richtte zich op de uitdagingen die bedrijven momenteel ervaren, met name in de context van inflatie en de impact ervan op het bedrijfsleven, de krapte op de arbeidsmarkt en veranderingen in de internationale handelsstromen. Dit alles werd besproken onder het thema ‘Triple Threat in Credit Management’.

Ondanks positieve macro-economische indicatoren, waarschuwt het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) in haar jaarverslag dat het aantal faillissementen in de taxibranche waarschijnlijk zal stijgen, grotendeels als gevolg van de huidige inflatie en hoge kosten. Henk van Gelderen, de directeur van het SFM, benadrukte echter dat de vraag naar zorgvervoer niet zal afnemen. Integendeel, gezien de groeiende en vergrijzende bevolking, zal de vraag naar zorgvervoer naar verwachting toenemen, wat zal leiden tot een hogere vraag naar personeel en chauffeurs in de branche.

Desondanks uitdagingen zoals de nasleep van de coronapandemie, het Rusland-Oekraïne conflict, de stijging van de energietarieven, en de stijgende rentevoet, was het evenement een inspirerende bijeenkomst voor alle aanwezigen, mede dankzij de inspanningen van Jeroen Smit, de dagvoorzitter.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pitane Blue - Onderzoeksjournalist en bestseller auteur Jeroen Smit

Tijdens het Credit Summer Event hebben verschillende prominente sprekers en experts, zoals Han Mesters (sector banker bij ABN AMRO), Annemie Pelgrims (TriFinance) en John Lorié (chief economist bij Atradius), hun inzichten gedeeld over de huidige economische situatie en de gevolgen daarvan voor bedrijven.

Triple Threats

Ze hebben bijvoorbeeld gesproken over de effecten van de hoge inflatie, de stijgende rentetarieven en de krapte op de arbeidsmarkt. Deze factoren zetten bedrijven onder druk en kunnen van invloed zijn op hun vermogen om schulden af te betalen en nieuwe investeringen te doen. Dit zijn de ’triple threats’ in credit management.

Hoewel de dag gemarkeerd werd door aanhoudende regen, wisten de organisatoren en de dagvoorzitter, Jeroen Smit, de sfeer erin te houden en het evenement tot een succes te maken. Mijn positieve waardering voor de kwaliteit van de presentaties en de discussies, die naar verwachting ook de deelnemers waardevolle inzichten en inspiratie zullen bieden voor het omgaan met de huidige economische uitdagingen.

Generatie Z

Over het algemeen lijkt het erop dat ondanks de turbulente economische situatie, er mogelijkheden en hoop zijn. Zoals het Sociaal Fonds Mobiliteit aangeeft, zijn er groeimogelijkheden in sectoren als het zorgvervoer, ondanks het verwachte stijgende aantal faillissementen in de taxibranche. Dit toont aan dat veerkracht en aanpassingsvermogen cruciaal zijn in deze onzekere tijden.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pitane Blue - Jos Ahlers, auteur van het boek: Generatie Z

Verlangen naar verandering, vertelt ons meer over hoe jonge generaties in de wereld staan en hoe ze de wereld gaan veranderen. Hoe trek je als bedrijf jonge fprofessionals aan?

Jos Ahlers,  auteur van het boek Generatie Z, stelt een belangrijke vraag in de context van zijn werk rond Generatie Z, de generatie geboren tussen het midden van de jaren ’90 tot het begin van de jaren 2010. Deze generatie komt nu de arbeidsmarkt op en het is cruciaal voor bedrijven, inclusief die in de vervoersector, om te begrijpen hoe ze deze jonge professionals kunnen aantrekken en behouden.

milieukwesties

Generatie Z geeft veel om milieukwesties. Bedrijven in de vervoersector kunnen jonge professionals aantrekken door te investeren in milieuvriendelijke praktijken en technologieën, zoals elektrische voertuigen. Deze aanstormende generatie waardeert diversiteit en inclusiviteit. Bedrijven moeten inzetten op diversiteit en inclusie, zowel in hun personeelsbestand als in hun beleid en cultuur.

Generatie Z waardeert een goede balans tussen werk en privé. Bedrijven moeten flexibele werkschema’s en mogelijkheden voor afstandswerk aanbieden waar mogelijk. Deze generatie is opgegroeid met technologie. Ze verwachten dat hun werkplek technologie omarmt en gebruikt om efficiëntie en flexibiliteit te verhogen. Bedrijven moeten nadenken over hoe ze technologie kunnen integreren in hun bedrijfsvoering.

Het is duidelijk dat de krapte op de arbeidsmarkt, met name in bepaalde sectoren zoals zorgvervoer, een belangrijk gespreksonderwerp is. Het betrekken van jonge generaties en het aanpakken van hun behoeften en verwachtingen is ongetwijfeld een deel van de oplossing. Technologie, en met name Kunstmatige Intelligentie (AI), kan zeker een rol spelen in het aanpakken van deze uitdagingen. Vergeet niet, dat technologie op zichzelf geen wondermiddel is. 

(Tekst loopt door onder de foto)

Credit Summer Event

Altares Dun & Bradstreet, Bierens Incasso Advocaten, Trifinance en de Vereniging voor Credit Management sloegen de handen ineen voor een dagvullend programma met interessante keynotes. De centrale vraag was hoe de inflatie impact heeft op het bedrijfsleven.

Gerelateerde artikelen:
3MAAND