STARTPAKKET

Nieuwe strategieën en kostenbeheersing zijn nodig voor behoud deur-tot-deur service in de regio Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

De Valleihopper, een deur-tot-deur openbaar vervoersdienst in gebieden met beperkte openbaarvervoeropties, staat voor een onzekere toekomst door aangekondigde contractwijzigingen. De huidige serviceovereenkomsten, die eind 2024 aflopen, worden mogelijk niet verlengd door het bestuur zoals uit een bericht van de Rijnpost blijkt. Toch bericht lijkt dit bericht in schril contrast te staan met het klanttevredenheidsonderzoek wat eerder dit jaar werd uitgevoerd. Het nieuws dat vervoerder Van Driel de voorkeur geeft aan het niet voortzetten van zijn contract met Valleihopper wijst op mogelijke veranderingen in hoe de service wordt aangeboden in de toekomst.

contracten

Om de toekomst van de Valleihopper te verzekeren, is een projectplan opgesteld voor het sluiten van nieuwe contracten. Dit is een reactie op zowel de noodzaak van kwaliteitsverbetering als op financiële beheersmaatregelen vanuit de gemeenten die bijdragen aan de bekostiging van de service. De afname in gebruik, deels veroorzaakt door zorgen om de eigen gezondheid, heeft de druk op de Valleihopper verhoogd om efficiënter te werken, ondanks dat de verwachting is dat de kosten zullen stijgen.

De gemeenschap vertrouwt op de Valleihopper voor sociaal-recreatief vervoer, vooral wanneer inwoners door beperkingen niet zelfstandig kunnen reizen. De dienst, die ritten aanbiedt aan pasbezitters en tegen een gereduceerd tarief met een wmo-taxipas, heeft echter te maken met een dalend aantal passagiers. Met het oog op de groeiende kosten en de aankomende contractvernieuwingen zullen de gemeenten in de regio Foodvalley strategische beslissingen moeten nemen om de Valleihopper betaalbaar en toegankelijk te houden voor de inwoners die ervan afhankelijk zijn.

Lees ook  Munckhof wint grote aanbesteding in Midden-Brabant
(Tekst loopt door onder de foto)

Valleihopper rijdt in de regio Foodvalley. Dat zijn de gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

In het 2e kwartaal van 2023 is er een Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd onder de reizigers van Valleihopper. Hierbij is ook onderzocht waarom pashouders minder gebruik maken van Valleihopper. Pashouders van de Valleihopper in Ede en omstreken waarderen hun vervoersservice gemiddeld met een 7,6, een score die de algemene tevredenheid onder de gebruikers weerspiegelt. 

klantvriendelijkheid

Deze waardering komt voort uit verschillende aspecten van de dienstverlening. De veiligheid en de rijstijl van de chauffeurs, het ophalen en thuisbrengen, en de communicatie worden positief beoordeeld. Een overtuigende meerderheid van de passagiers, ongeveer driekwart, spreekt zich positief uit over de punctualiteit van de service. Bij het boekingsproces wordt de klantvriendelijkheid van het personeel en de afhandeling van de reservering gewaardeerd door 85% van de gebruikers, en de snelheid waarmee telefoontjes worden aangenomen door 77%. Dit duidt op een sterke waardering voor de interactie met het personeel en de efficiëntie van het systeem.

De rol van de Valleihopper als een facilitator van zelfstandigheid en sociaal contact voor haar pashouders is een cruciaal aspect van de dienst. Het stelt hen in staat mobiel te blijven en deel te nemen aan het maatschappelijk leven buiten de grenzen van hun directe woonomgeving. Echter, gebruikers benoemen ook ruimte voor verbetering, zoals punctualiteit, betrouwbaarheid van de ritten, en de toegankelijkheid van de voertuigen met betrekking tot de instap.

voorstellen

Om de service te verbeteren, stellen pashouders voor om de 25 km zone uit te breiden, het annuleren van ritten te vereenvoudigen, en de communicatie bij vertragingen te verbeteren. Zij suggereren ook verbeteringen in de fysieke aspecten van de dienst, zoals comfortabelere busjes en een betere instapmogelijkheid.

Lees ook  Munckhof wint grote aanbesteding in Midden-Brabant

Met deze feedback kan Valleihopper strategieën ontwikkelen om de dienstverlening te verfijnen, wat kan bijdragen aan hogere tevredenheidsscores en een groter bereik van de service. Het is duidelijk dat de Valleihopper wordt gewaardeerd om zijn bijdrage aan de levenskwaliteit van zijn gebruikers en dat eventuele verbeteringen een direct positief effect zullen hebben op hun dagelijks leven.

Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email