Pitane Image

De sector vraagt om een duidelijke communicatie vanuit de overheid.

Na de aankondiging in de media over het uitstel van de invoeringsdatum van de Centrale Database Taxi (CDT) is er vanuit de taxisector aanzienlijke kritiek geuit. De technische gereedheid van het projectteam stond gepland voor 1 juli 2024, maar juridische vertragingen gooien roet in het eten. De Praktijktoets is op oudejaarsavond 2023 abrupt tot stilstand gekomen vanwege het verlopen van de wettelijke grondslag om met echte data te werken. Hoewel de overgangsperiode, waarin de CDT en de BCT parallel gebruikt zouden kunnen worden, onaangetast blijft, heeft de gewijzigde startdatum toch pijnpunten blootgelegd.

investeringen

Ondernemers in de taxisector hebben behoefte aan heldere communicatie om de impact op hun bedrijfsvoering en investeringen in te kunnen schatten. Gerrit Saey, directeur van het Eindhovense softwarehuis Censys BV, spreekt van een patstelling wat betreft de investeringen. De taxibedrijven staan op het punt hun wagenpark te vernieuwen en wagens te vervangen voor elektrische voertuigen, waarbij de vertraging in de CDT-implementatie zorgt voor onzekerheid en de vraag of dit nu al het juiste moment is om dat te doen of toch nog een jaartje door te rijden.

Ondanks de technische paraatheid van sommige leveranciers met hun nieuwe MDT-terminals die tevens geschikt zijn voor CDT-gebruik, biedt dit slechts een tussenoplossing. Het echt profiteren van alternatieven die de huidige hardware kunnen vervangen, blijft uit. “De 6 aankomende maanden was een brug die je nog kon slaan, maar een jaar wordt een beetje lang om gedoog constructies te bedenken, die er nu niet zijn. De vraag dus of daar over nagedacht is en de vaststelling dat dit besluit wel een behoorlijke consequentie heeft voor het investeringsbeleid In de markt?”, aldus Gerrit Saey.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - taxistandplaats

"Of het echt 1 januari gaat gaat worden ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag om te beantwoorden, het flauwe antwoord is, Ik heb geen kristallen bol.", duidt Henri van der Heijden.

De vertraging invoering Centrale Database Taxi legt juridische pijnpunten bloot. De teleurstelling is groot bij ondernemers die aan de Praktijktoets hebben deelgenomen. Geen van hen had een scenario voorzien waarin een uitstel zou plaatsvinden om niet-technische redenen. Een van de ICT-dienstverleners suggereert om een nieuwe Praktijktoets te starten per 1 juli 2024, die over zou kunnen gaan in een ‘pilot’.

Lees ook  Wethouder van der Horst spreekt op KNV bijeenkomst over stedelijke mobiliteit

“Ik wil voorkomen is dat de 5 deelnemende ICT dienstverleners een dermate voorsprong op de rest krijgen, dat daarmee sprake zou kunnen zijn van oneerlijke concurrentie. Dus ik wil dan ook kijken met juristen, zeg maar aanbestedingsjuristen of dat kunnen of mogen we dat doen?”, zegt projectleider Henri van der Heijden.

voortgang

Henri van der Heijden, de projectleider, benadrukt het belang van gelijke kansen voor alle ICT-dienstverleners en het vermijden van oneerlijke concurrentie. Er zal overlegd worden met aanbestedingsjuristen om te bepalen of het mogelijk en toelaatbaar is om meer dienstverleners te betrekken bij het vervolg van de Praktijktoets.

De bezorgdheid van de deelnemers strekt zich ook uit tot de toekomst van de huidige projectgroep. Zal deze blijven bestaan na 1 juli 2024, of eindigt hun opdracht? Er wordt gepleit voor een gedetailleerde en zorgvuldige overdracht door de huidige werkgroep, mogelijk zelfs tot na januari 2024. “Het zou mooi zijn dat de huidige werkgroep de overdracht tot in details kan begeleiden en ook aanblijven tot of zelfs voorbij januari 2024.”, gaf een van de aanwezigen aan.

“We hebben altijd als programma voor ogen gehad dat we een warme overdracht doen, dus dat we de huidige ILT staande organisatie al vanaf het zo vroeg mogelijk moment betrekken bij de ontwikkeling bij de praktijktoets bij de in beheer name. Deze mensen zitten inmiddels ook allemaal aan tafel. Op sommige vlakken heeft dat even op zich laten wachten, maar inmiddels zit iedereen aan tafel en voelt de eigen verantwoordelijkheid. Ook wij zijn nog steeds van mening dat je nooit als programma na een behalen van een mijlpaal het los kan.”, duidt Henri van der Heijden.

Lees ook  Overwinning voor touringcarvervoer nu EU regelgeving aanpast

doelstelling

Van der Heijden herinnert iedereen aan de oorspronkelijke doelen van de CDT: het verbeteren van de dataverwerking en het verminderen van de afhankelijkheid van de BCT-kaarten. Ondanks de hindernissen blijkt uit de Praktijktoets dat de behaalde resultaten veelbelovend zijn en in lijn met de gestelde doelstellingen. Toch is er nog twijfel bij sommige leveranciers die aangeven dat het pas geslaagd is wanneer blijkt dat ook de ILT inspecteurs op de weg kunnen beschikken over de actuele informatie en bij aanhoudingen of controles het nut echt blijkt van de CDT invoering.

De taxisector bevindt zich in een periode van transitie waarin technische innovaties, juridische zorgvuldigheid en marktdynamiek samenkomen. De komende tijd zal cruciaal zijn in het vormgeven van een veerkrachtige en toekomstbestendige taximarkt. 

Koninklijk Nederlands Vervoer

Inmiddels heeft KNV ook haar leden bericht over het CDT uitstel en geeft tevens in de nieuwsbrief aan dat er vanuit de deelnemers een duidelijke communicatie gewenst is, zodat ondernemers een beter beeld hebben van de impact op bedrijfsvoering en investeringen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET
Print Friendly, PDF & Email