Pitane Image

Per 1 april mogen Check en Go Sharing samen in totaal 1200 deelscooters in de stad aanbieden, Felyx verdwijnt uit de stad.

In de dynamische wereld van stedelijk vervoer in Amsterdam is recentelijk een opvallende ontwikkeling aan het licht gekomen die de toekomst van deelscooters en deelbakfietsen in de hoofdstad onzeker maakt. De gemeente Amsterdam heeft besloten de vergunningen voor het aanbieden van deze diensten opnieuw te verdelen, waarbij nieuwe spelers voorrang krijgen boven de gevestigde namen Felyx en Cargoroo. Dit besluit heeft tot grote onrust geleid onder de twee pioniers op het gebied van deelvervoer, die door Het Parool worden aangehaald als zijnde ‘als vuil behandeld’ door de gemeentelijke overheid.

De selectieprocedure voor de nieuwe vergunningen, die vanaf 1 april ingaan, wordt door de betrokken bedrijven bekritiseerd. Volgens hen wordt er niet gekeken naar de prestaties die zij in het verleden hebben geleverd, maar ligt de focus op wat zij omschrijven als ‘loze beloftes’ van nieuwe aanbieders. Zo zal Felyx, bekend om zijn groene deelscooters die in veel delen van de stad een vertrouwd beeld zijn geworden, plaats moeten maken voor nieuwkomer Go Sharing en de reeds aanwezige Check, die samen 1200 deelscooters mogen plaatsen. Cargoroo, dat met zijn deelbakfietsen een experimentele doch succesvolle aanwezigheid had opgebouwd in onder meer de Rivierenbuurt en in stadsdeel Oost, ziet de vergunning naar de Rotterdamse aanbieder Baqme gaan, die straks ruimte krijgt voor 750 deelbakfietsen.

De kritiek spitst zich toe op het beoordelingsproces, dat door een woordvoerder van Felyx in Het Parool als dubieus wordt bestempeld. Hoewel niet direct de transparantie van het proces in twijfel wordt getrokken, wordt wel gesteld dat de manier van beoordelen en de uitkomst ervan geen recht doen aan de bewezen capaciteiten en het trackrecord van zowel Felyx als Cargoroo. Deze gang van zaken roept vragen op over de criteria die de gemeente Amsterdam hanteert bij het toewijzen van dergelijke belangrijke vergunningen.

Lees ook  Geldkraan moet open voor struikelend Felyx wat reddingsboei zoekt
(Tekst loopt door onder de foto)

De kritiek spitst zich toe op het beoordelingsproces, dat door een woordvoerder van Felyx in Het Parool als dubieus wordt bestempeld.

Het besluit van de gemeente Amsterdam komt op een moment dat de vraag naar duurzame en flexibele vervoersopties in de stad toeneemt. Deelscooters en deelbakfietsen hebben bewezen een waardevolle aanvulling te zijn op het openbaar vervoer, door een oplossing te bieden voor de zogenaamde ‘last mile’ en door bij te dragen aan de vermindering van verkeersdrukte en luchtvervuiling. Het wegvallen van Felyx en Cargoroo uit het straatbeeld van Amsterdam kan daarom gezien worden als een verlies voor de diversiteit en innovatie binnen het stedelijk vervoer.

De situatie rondom de vergunningen voor deelscooters en deelbakfietsen in Amsterdam illustreert de complexiteit van het beheren van de openbare ruimte in een groeiende metropool. Terwijl de stad zoekt naar manieren om mobiliteit duurzamer en efficiënter te maken, liggen de belangen van ondernemers en beleidsmakers niet altijd op één lijn. Dit incident benadrukt de noodzaak van een transparant en eerlijk selectieproces, waarbij niet alleen innovatie en duurzaamheid, maar ook de bewezen dienstverlening van aanbieders wordt meegewogen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET
Print Friendly, PDF & Email