De provinciale fractie van Forum voor Democratie heeft bij het provinciebestuur aandacht gevraagd voor de nieuwe plannen van Arriva. Volgens Statenlid Maikel de Bekker is er sprake van verschraling van het openbaar vervoer, terwijl de zittende partijen in de provinciale en landelijke politiek er alles aan doen om mensen uit de auto en in het openbaar vervoer te krijgen.

Arriva is druk bezig met het exploitatieplan voor de komende jaren en daaruit blijkt onder andere dat er een aantal stadsbussen gaan verdwijnen in Bergen op Zoom. Daarnaast worden inwoners van Halsteren en Lepelstraat meer afhankelijk van deelauto’s, deeltaxi’s en deelfietsen, dat schrijft Internetbode.nl, hét actueel lokaal nieuwsplatform van Weekblad de Bode. 

“Hoe moeten inwoners van deze gemeente waar ook 

onder vallen in 2025 op een fatsoenlijke wijze richting het nieuw te bouwen ziekenhuis vragen wij ons dan af”, stelt Maikel de Bekker in vragen aan het provinciale bestuur. 

Volgens De Bekker heeft de provincie als kerntaak het goed borgen van bereikbaarheid voor alle inwoners van de provincie. Met name het streekvervoer, de regionale verbindingen moeten goed op orde blijven om verdere leegloop te voorkomen.

“Het is van groot belang dat met name de provincie faciliteert in het leefbaar houden van de gebieden waar het economisch minder voor de wind gaat!”

Daarom wil De Bekker nu weten of het provinciebestuur het met hem eens is dat de provincie moet zorgen voor een betaalbaar openbaar vervoer, ook in het westen van Brabant?

“Is Gedeputeerde Staten (GS) het met ons eens dat het nu voor inwoners van met name de kernen Halsteren en Lepelstraat moeilijker wordt en de reistijd langer om in het nieuwe Bravis te komen per 2025? En is GS voornemens om met Arriva om de tafel te zitten en te zorgen dat bovenstaande punten (frequenter, betaalbaarder en betere dekking van het OV) uitgevoerd gaan worden al dient men bij de provincie de portemonnee hiervoor te trekken?”

Pitane Blue
Print Friendly, PDF & Email
Lees ook  Financiële steun van Port of Antwerp-Bruges voor schooluitjes naar de haven