Print Friendly, PDF & Email

Als gevolg van het nieuwe Vlaamse decreet zal de stad Blankenberge vanaf 1 januari het aantal taxihaltes aanzienlijk uitbreiden. De perimeter van een stadsrit wordt opgetrokken van 2 naar 2,5 kilometer, terwijl het tarief van 8 euro ongewijzigd blijft.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen uitbaters een hervormde vergunning voor het uitbaten van een taxidienst aanvragen. Voor straattaxi’s worden de vaste tarieven, de quota en de beperking tot het gemeentelijke grondgebied voor taxi’s geschrapt. De Vlaamse overheid wil met deze maatregelen de markt meer laten spelen, in de hoop dat er meer aanbod qua taxi’s komt en dat de prijzen gaan dalen.

De Vlaamse Regering hechtte op 26 april 2019 haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het taxidecreet, over exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. Over dit besluit werd het advies ingewonnen van de MORA en van de Vlaamse toezichtcommissie, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het Taxidecreet, over exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. Het besluit concretiseert verder de beleidsdoelstellingen, namelijk de taxi als een meer aantrekkelijk en toegankelijk vervoersmiddel op de kaart zetten, rekening houdend met kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en socio-economische impact. 

Het besluit omvat onder meer de procedure voor de aanvraag van een vergunning bij de gemeente door de exploitant, en een nieuwe regeling voor de aanvraag en afgifte van een bestuurderspas. Het bevat ook de procedures voor stopzetting, intrekking of schorsing van de vergunning of de bestuurderspas.

Lees ook: 

Dankzij nieuwe regelgeving zullen meer Vlaamse taxi’s rondrijden aan lagere prijzen

Taxi Sign On Roof Of Car