Print Friendly, PDF & Email

Vanaf 1 januari 2020 reiken de gemeenten de vergunningen en machtigingen uit voor straattaxi’s, standplaatstaxi’s, ceremonieel vervoer en openbaar-vervoertaxi’s. Oude vergunningen kunne niet meer uitgereikt worden. Die worden vervangen door één vergunning voor vier soorten diensten.

De vergunning moet binnen de 45 dagen na het volledig verklaren van de aanvraag uitgereikt of geweigerd worden. De gemeenten reiken de vergunning uit aan de exploitanten op hun grondgebied. De gemeenten reiken ook de machtigingen uit aan vergunde exploitanten voor het uitbaten van een standplaatstaxi.

Vanaf 1 juli 2020 reikt de gemeente ook bestuurderspassen uit. De bestuurderspas moet jaarlijks gevalideerd worden. Bestuurders moeten, net zoals de exploitanten, kennis van het Nederlands hebben (niveau B1, maar met overgangsmaatregel voor twee jaar). Bovendien zijn er duidelijke regels over welke vermeldingen een bestuurder wel en niet mag hebben op zijn uittreksel uit het strafregister.

Voor bestaande taxi-exploitanten geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende taxi- en VVB-vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven. Zij kunnen ook beslissen om hun vergunning voortijdig stop te zetten om op een moment van keuze over te stappen naar nieuwe vergunning. Nieuwe vergunningen vallen meteen onder nieuwe voorwaarden.

De bestuurderspas daarentegen geldt voor bestuurders en niet voor exploitanten, en is vanaf 1 juli 2020 wel verplicht voor alle bestuurders, ongeacht het type vergunning van de exploitant waarvoor ze rijden.

Gemeenten hebben niet langer de mogelijkheid om vergunningen te weigeren aan exploitanten die aan alle voorwaarden voldoen. Er is immers geen bovengrens meer voor het aantal toegelaten voertuigen binnen het grondgebied. Gemeenten moeten zelf een reglement opstellen voor standplaatstaxi’s. Dit reglement bepaalt hoeveel standplaatstaxi’s op welke locatie mogen staan en welke tarieven die moeten hanteren voor ritten die vanaf de standplaats vertrekken.

Lees ook  Chiron: Pitane Mobility vereenvoudigt papierwinkel voor taxichauffeurs

Lees ook: Taxi en mobiliteit verandert in Vlaanderen vanaf 1 januari

klachtenmeldpunt taxi