PITANE.BLUE - NIEUWS OVER MOBILITEIT
download onze app

DA NL EN FI FR FY DE EL IT NO PL PT SK ES SV TR

Elektrische en zelfrijdende auto gaat straatbeeld domineren


zelfrijdend

Ronald De Jong van de ANWB vindt dat we ons gelukkig mogen prijzen met ons huidige mobiliteitsnetwerk als we het vergelijken met omringende landen. Natuurlijk kunnen er altijd dingen beter. Al eerder heeft de ANWB als onderdeel van de Mobiliteitsalliantie aangegeven dat er iets moet gebeuren op het gebied van vast staan in files, in de trein en op de fiets. Ook denkt hij dat de huidige infrastructuur geen ruimte meer heeft om verder te groeien. Er is volgens hem hierin een tweeledige uitdaging. Enerzijds moeten er mensen uit de spits gehaald worden en anderzijds moet het netwerk buiten de spits beter benut worden.

ANWB heeft 4,7 miljoen leden, de leden vertegenwoordigen een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking. Ze vragen regelmatig de mening van de Nederlandse bevolking, waar zij behoefte aan hebben nu en in de toekomst. Ronald de Jong is Team Manager Mobiliteit & Verkeersveiligheid. Hij en zijn team houden zich vooral bezig met belangenbehartiging en maatschappelijke projecten.

MaaS-pilots gaan uitkomst bieden

De Jong denkt niet dat de MaaS-pilots van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hier uitkomst gaan bieden. Hij gelooft niet in hun visie die erop gericht is dat de auto geen onderdeel meer is van de reis. Zelf voelt hij meer voor de ‘en- en- oplossing’, investeren in infrastructuur en in het slimmer benutten van thuis- en flexibel werken te stimuleren. De overheid moet volgens hem het voortouw nemen in het oplossen van het huidige mobiliteitsprobleem. De ANWB kan de rol op het gebied van communicatie en het aanbieden van alternatieven op zich nemen, dit is in principe hetzelfde als wat ze nu doen.

Op de vraag wat hij denkt dat de komende 5 jaar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit zijn geeft hij 2 antwoorden: De toenemende verstedelijking en de daarmee gepaard gaande druk op openbare ruimte. Dat er door technologie een betere relatie tussen infrastructuur en voertuig bewerkstelligt kan worden, waardoor er optimaal gebruik gemaakt kan worden van het huidige netwerk. Als toevoeging zegt hij er ook nog bij dat de MaaS-apps een belangrijk onderdeel van mobiliteit uit zullen blijven maken, net zoals het nu doet.

zelfrijdende auto het straatbeeld gaat domineren

De Jong denkt niet dat we ons in 2050 anders gaan verplaatsen dan nu, wel denkt hij dat we tegen die tijd meer grip hebben op de flow van de reis. En daardoor makkelijker en betrouwbaar multimodaal gaan reizen. Hij denkt dat in 2050 de elektrische en zelfrijdende auto het straatbeeld gaat domineren. De Jong hoopt dat in 2050 de mensen geoptimaliseerd en minder reizen. Ook vindt hij dat de overheid een flexibel vervoerssysteem moet faciliteren om deze mobiliteitstransitie teweeg te brengen. Bijvoorbeeld door betalen per reis, een deelauto is hiervan een voorbeeld. Hij denkt niet dat het mobiliteitsprobleem in 2050 is opgelost, het zal blijven knellen tussen ruimte voor gebouwen en ruimte voor infrastructuur. Wel denkt hij dat reistijd werktijd wordt. Ook denkt hij dat het verleden de beste voorspeller van de toekomst is.

Lees ook: Volgende fase mobiliteit wordt aangevoerd door babyboomers

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Ronald de Jong - ANWB
Print Friendly, PDF & Email

0 reacties op “Elektrische en zelfrijdende auto gaat straatbeeld domineren

Geef een reactie