Er komt een Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Dat maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onlangs bekend na de bestuurlijke overleggen met de regio’s over de investeringsprogramma’s. De Fietsersbond is enthousiast over dit voornemen.

In de brief aan de Tweede Kamer staat:

“Rijk en regio hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om de potentie van de fiets, als volwaardige modaliteit en oplossing voor een aantal maatschappelijke opgaven, meer structureel onderdeel te maken van bestuurlijke en financiële afspraken zowel binnen de eigen bestuurslaag als ook tussen de verschillende bestuurslagen. In de Bestuurlijke Overleggen MIRT 2020 hebben Rijk en regio procesafspraken gemaakt om middels regionale fietsnetwerkplannen te komen tot een ‘Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF)’. In maart 2021 wordt gestreefd naar een eerste contourenschets en in september 2021 naar een Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF).”

Doorbraak

De Fietsersbond ziet deze afspraak als een enorme doorbraak. Directeur Esther van Garderen: “Ontzettend fijn dat staatssecretaris van Veldhoven dit heeft voorgesteld aan de regio’s. We kunnen zo eindelijk komen tot de gewenste schaalsprong in het fietsbeleid.”

De realisatie van een dergelijk Toekomstbeeld sluit aan bij de Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond en bij de Agenda 2.0 van de samenwerkende partijen in de Tour de Force. Van Garderen: ”Er zijn grote ambities en de noodzaak om die te realiseren wordt alleen maar groter. Denk aan de enorme woningbouwopgave, de klimaatcrisis, Covid-19 en de vitaliteit van de bevolking. De fiets kan van grote betekenis zijn in het oplossen van die problemen in integrale regionale programma’s.”

De Fietsersbond roept regio’s op om uitstekende regionale fietsnetwerkplannen op te stellen. Esther van Garderen: “Onze lokale vertegenwoordigers zullen daar graag maximaal aan bijdragen. Heel positief is dat er structurele afspraken moeten komen, ook financieel. Laten we samen van dit Toekomstbeeld een daverend succes maken.” 

De Fietsersbond zet bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart in op een miljard euro aan Rijksgeld om tot uitvoering van het Nationaal Toekomstbeeld te kunnen komen. Dit meldt de Fietsersbond middels dit persbericht op hun website.

Lees ook: Fietsersbond is blij met steun kabinet snelheid 30 km

Print Friendly, PDF & Email