Vanaf 1 januari 2021 is 30 km per uur de algemene regel in de straten van Brussel. Wel zijn er bepaalde structurerende assen die een uitzondering vormen op de Stad 30. Daar is de snelheid beperkt tot 50 of 70 km/u, wat specifiek aangegeven wordt. In woonerven bedraagt de maximumsnelheid 20 km/u. Vandaag gaf Brussel Mobiliteit een digitale persconferentie en meer uitleg over de plannen. Brussel Mobiliteit wil bevolking goed informeren. De Stad 30 leidt een nieuw tijdperk in voor de mobiliteit

Vrijwel overal maximaal 30 km per uur rijden dat heeft grote voordelen voor iedereen. Meer verkeersveiligheid, minder zware ongevallen, minder geluidshinder en een autoluwe stad. De Stad 30 betekent potentieel minder verkeersongevallen met al hun dramatische gevolgen. Alle weggebruikers moeten de snelheidsbeperking naleven, ook bussen, fietsers en steps. De politie voert vanaf 1 januari 2021 controles uit en rr zullen sancties worden opgelegd zoals voor elke overtreding van de wegcode.

Het is niet de bedoeling om “iedereen te flitsen”, maar om de weggebruikers ertoe aan te zetten spontaan de 30 km/u na te leven. Daarom ook worden talloze informatie- en sensibiliseringsacties opgezet. Toch is ook het repressieve luik belangrijk zodat de controles worden versterkt.

Brussel Mobiliteit

Bij 30 km/u vergroot het gezichtsveld. De bestuurder ziet overstekende voetgangers, fietsers en andere voertuigen beter. Het risico op overlijden voor voetgangers is 5 keer hoger bij 50 km/u dan bij 30 km/u. In de auto bedraagt het risico (voor bestuurders en passagiers) om gedood of ernstig gewond te raken 15% bij 30 km/u en 45% bij 50 km/u.. Door de snelheid terug te brengen van 50 naar 30 km/u halveert de geluidshinder door wegverkeer. Tussen 2,5 en 3,9 dB(A) afhankelijk van het wegoppervlak.

Lees ook: Maximumsnelheid van 30 km/u in de straten van Brussel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email