Om stad en het strand bereikbaar te houden voor de groeiende stroom reizigers, is de langste tramlijn van Den Haag – lijn 1 – geschikt gemaakt voor nieuwe trams. De werkzaamheden in Scheveningen zijn afgerond en vanaf 12 mei is de weg weer helemaal open voor alle weggebruikers. Ruim 8 maanden werd er gewerkt in de Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat, Badhuiskade en Gevers Deynootweg. Naast het vervangen van de rails zijn ook de haltes vernieuwd, de straten heringericht en is de riolering vernieuwd. De tram reed al sinds 8 maart weer de normale route, maar de straten waren nog deels afgesloten en niet toegankelijk voor andere weggebruikers. Hier vonden nog afrondende werkzaamheden van de nutsbedrijven plaats. Daarna konden de parkeervakken en trottoirs worden ingericht.

Meer mensen met openbaar vervoer en de fiets naar het strand

Om Den Haag aantrekkelijk en bereikbaar te houden investeert de gemeente in beter, toegankelijke en snellere tramverbindingen. Over een paar jaar moeten alle rode trams vervangen zijn door de modernere, laagvloerse trams. Door het openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen en -veiligheid te verbeteren, wil de gemeente mensen stimuleren om minder met de auto en meer met het openbaar vervoer of de fiets naar het strand te gaan. Dit is onderdeel van de mobiliteitstransitie die Den Haag wil maken.

Bij de herinrichting is goed gekeken hoe de straten beter en veiliger gemaakt konden worden voor alle weggebruikers. Ook is gekeken naar het verbeteren van de doorstroming van het verkeer, zodat het openbaar vervoer ook op drukke zomerse dagen goed kan blijven rijden zonder vertraging. Op de Gevers Deynootweg is voor alle weggebruikers een eigen wegvak gemaakt met een andere kleur asfalt. Zo hebben de tram en bus geel asfalt, de fiets rood en de auto grijs asfalt gekregen. Dit geeft overzicht en helderheid aan de weggebruikers en draagt bij aan de veiligheid.

Werk met werk combineren

Waar mogelijk probeert de gemeente werk met werk te combineren om zo efficiënter om te gaan met middelen en te zorgen voor minder overlast omdat de straat maar één keer open hoeft. Daarom zijn gelijktijdig met de werkzaamheden voor tramlijn 1 ook andere werkzaamheden uitgevoerd. In Scheveningen werden ook het riool en kabels en leidingen vervangen, aldus gemeente Den Haag.

"Fijn dat deze werkzaamheden in Scheveningen zo net voor de start van het strandseizoen volgens planning zijn afgerond. Nu het weer beter wordt, zal de drukte toenemen en willen we mensen juist nog meer stimuleren om met de fiets of het openbaar vervoer naar het strand te gaan. Op deze route zijn er in ieder geval geen belemmeringen meer. Ik wil de directe omwonenden en ondernemers bedanken voor hun geduld en flexibiliteit. Ondanks dat het werk volledig volgens planning is afgerond, hebben de werkzaamheden al met al lang geduurd. De smalle en dicht bebouwde straten lagen lange tijd volledig open. Gelukkig is door werk met werk te combineren de straat, de tramrails en ook ondergronds het riool vernieuwd en kan dit weer vele jaren mee."

Wethouder Robert van Asten van Mobiliteit.
BlaBlaBla
Print Friendly, PDF & Email