Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil Nederland bereikbaar, veilig en leefbaar houden. In 2022 investeert IenW € 3,6 miljard in onderhoud, vervanging en renovatie aan wegen, vaarwegen, spoor, bruggen en het hoofdwatersysteem. Daarmee zet IenW een belangrijke stap in de enorme onderhoudsoperatie van de komende jaren. Tegelijk komt er extra aandacht voor veiligheid. Ook krijgen leefomgeving en circulaire economie een impuls. Daardoor kan het ministerie bijvoorbeeld een nieuwe stap zetten naar schoon wegverkeer. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de belangrijkste punten op een rijtje gezet, wij vatten de punten met betrekking tot mobiliteit nog eens voor u samen.

Bereikbaar Nederland

Regelmatig onderhoud van onze wegen, bruggen en spoorrails is heel belangrijk zodat (vracht)auto’s, schepen en treinen blijven doorrijden. Het is nu extra belangrijk, want onze infrastructuur wordt intensiever gebruikt dan bij hun bouw 70 jaar geleden is ingeschat én er rijdt nu zwaarder verkeer overheen. Hierdoor staat Nederland voor één van de grootste infrastructurele opgaves uit de geschiedenis. 

Komend jaar kan Rijkswaterstaat € 2,1 miljard investeren in onderhoud, vervanging en renovatie. ProRail zal tot en met 2025 jaarlijks € 1,5 miljard investeren in beheer, onderhoud en vervanging van het spoor. In de toekomst zijn de tekorten echter fors. Met de investeringen in 2022 kunnen de organisaties nu in elk geval de volgende stappen zetten.

Aangezien Nederland tot en met 2030 nog 900.000 woningen gaat bouwen, zijn extra verbindingen en infrastructuur nodig zodat de nieuwe bewoners zich gemakkelijk kunnen blijven verplaatsen. Zo gaan de tweede en derde tienminutentrein eind 2021 rijden tussen Arnhem-Utrecht-Schiphol en tussen Schiphol-Den Haag-Rotterdam. Het demissionaire kabinet wil onderhoud en aanleg van infrastructuur zo duurzaam mogelijk doen, ook met oog op de stikstofproblematiek. Zo geven we ondernemers subsidie om bouwmachines zonder uitlaatgassen te kopen.

Veilig Nederland

Ook dit jaar zal IenW € 50 miljoen investeren in het verbeteren van verkeersveiligheid door het hele land. Dat is deel van het pakket van € 500 miljoen dat de komende tien jaar beschikbaar komt. Andere overheden kunnen dit geld besteden voor aanleg of aanpassing van een veilige infrastructuur, bijvoorbeeld voor de fiets.

Leefbaar Nederland

Ook in het schoner maken van mobiliteit zet IenW nieuwe stappen. Meer mensen kunnen komende jaren met subsidie een elektrische auto kopen of leasen. Nieuw of tweedehands. Deze regeling bleek afgelopen jaren erg populair. De komende drie jaar trekt IenW hier € 90 miljoen extra voor uit.

Vanuit het klimaatpakket wordt ook ingezet op het gebruik van walstroom. Met walstroom kunnen aangemeerde schepen de stroomvoorziening van de kade gebruiken. Hierdoor hoeven zij geen vervuilende stookolie te gebruiken om elektriciteit op te wekken.

COVID-19

Door de corona-maatregelen is het aantal files en OV-gebruikers drastisch afgenomen. Nu de samenleving stap voor stap weer ‘open’ gaat, wil IenW de drukte in het weg- en OV-verkeer zoveel mogelijk mijden en spreiden. Daarvoor worden afspraken met werkgevers en onderwijsinstellingen gemaakt over hoe mensen een gedeelte van de week thuis kunnen werken.

Hoewel steeds meer reizigers het OV weer gaan gebruiken, zijn de inkomsten nog niet op het oude niveau van voor corona. Om een adequaat OV-voorzieningenniveau te kunnen blijven bieden, wordt voor de verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding OV t/m 31 augustus 2022 een bedrag van € 140 miljoen geraamd.

Lees ook: Kabinet wil bijtelling elektrische auto’s verhogen

Print Friendly, PDF & Email