Mocht het onverhoopt zo zijn dat er op 1 januari nog steeds geen nieuwe cao tekst beschikbaar is dan gaan de afspraken uit het bereikte onderhandelingsresultaat ook nog niet in. Dat laat het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) in een email weten aan haar leden. Ook de uit het onderhandelingsresultaat voortvloeiende loonsverhoging is in dat geval dan dus nog niet meteen van toepassing. De ledenvergadering van KNV Zorgvervoer en Taxi stemden in november in met het cao-onderhandelingsresultaat. De partijen kwamen onder andere overeen dat trede 2 van het loongebouw rijdend personeel per 1 januari 2022 wordt geschrapt, dat de lonen met 2,5% omhoog gaan en dat er nieuwe afspraken gelden voor verloonde tijd.

verdeeldheid

Kortgeleden is de redactiecommissie van Cao partijen opnieuw bijeengeweest om verder te werken aan de nieuwe Cao tekst op basis van het bereikte Onderhandelingsresultaat. Tijdens die vergadering is gebleken dat het de redactiecommissie niet lukte om het onderhandelingsresultaat in een Cao-tekst te verwerken. De reden hiervoor is dat in de redactiecommissie verdeeldheid is ontstaan over wat sociale partners op een onderdeel van de ‘verloonde tijd’ afspraken nu precies hebben willen regelen. Dat betekent dat sociale partners hier nu eerst zelf opnieuw over moeten spreken, voordat er verder gewerkt kan worden aan een nieuwe Cao tekst. Het overleg van partijen zal binnenkort plaatsvinden.

"Naast de loonsverhoging zijn ook afspraken gemaakt over de zogenaamde ‘verloonde tijd‘. Zorgvervoer- en taxichauffeurs hebben tijdens ritten vaak te maken met onderbrekingen. Dan speelt altijd de vraag welke tijd wel en niet wordt uitbetaald. Het kan maar zo zijn dat jij 12 uur beschikbaar moet zijn op een dag en toch maar 5 uur krijgt uitbetaald."

De sector Taxi betreft vooral taxibusjes. Er is een nieuwe cao in zicht voor de ongeveer 27.000 chauffeurs in het Zorgvervoer en Taxi in Nederland. De lonen gaan per 1 januari 2022 omhoog met 2,5%. De vakbonden hebben hierover afspraken gemaakt werkgeversorganisatie KNV. De huidige cao loopt eind dit jaar af. De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar, van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023. 

Lees ook  Taxibeleid en code VVR botst vaak met de realiteit

niet betaald

In de nieuwe cao verdwijnt de huidige regeling met niet betaalde onderbrekingen. Dan krijgen deze chauffeurs die een primaire dienst leveren, namelijk mobiliteit voor kinderen, zieken en ouderen, wel betaald. Er komt een regeling van 12,5% pauze in 1 dienst. Ook is afgesproken dat er een (verplicht) digitaal loonportaal komt, waarbij de begin- en eindtijden moeten worden ingevoerd. Dat nieuwe portaal vormt de basis voor de maandelijkse loonbetaling van de chauffeurs.

Lees ook: Tarieven Kiwaregister moeten voor KNV verder omlaag

Bertho Eckhardt
Bertho Eckhardt - voorzitter KNV en Busvervoer Nederland
Print Friendly, PDF & Email