De rechter heeft zich uitgesproken in een zaak die werd aangespannen tegen de gemeente Den Haag omdat deze waterstof had uitgesloten in een aanbesteding. Het werd een primeur bijna drie jaar geleden in Den Haag, de taxivloot van Noot Personenvervoer, maar daaraan dreigt echter binnen afzienbare tijd een einde te komen. De gemeente besteedde het doelgroepenvervoer opnieuw aan en sloot het gebruik van waterstof uit. Reden om naar de rechter te stappen, helaas zonder succes. Volgens de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag is dit niet onrechtmatig.

Tussen partijen stond ter discussie of de Gemeente in de aanbesteding mag eisen dat het (emissievrije) doelgroepenvervoer met batterij-elektrische voertuigen wordt uitgevoerd en daarmee of zij waterstofvoertuigen mag uitsluiten en of dat jegens de eiseres een onrechtmatige daad oplevert. Den Haag startte in de zomer van 2021 de aanbesteding voor het doelgroepenvervoer voor de periode 2022-2028. De gemeente stuurde daarbij aan op emissievrij vervoer op basis van batterij-elektrische voertuigen. Binnen het aflopende contract voert opdrachtnemer Noot een deel van het doelgroepenvervoer nog uit met waterstoftaxi’s. Leverancier van brandstof voor de huidige Haagse taxidienst, Tankstation BP Kerkhof, spande daarop een kort geding aan.

De voorzieningenrechter gaat mee in de visie en redenering van de gemeente en stelt in haar voorlopig oordeel dat Den Haag in deze aanbesteding inderdaad onderscheid mag maken tussen batterij-elektrische en waterstof-elektrische voertuigen. De beide energiedragers zijn volgens de rechter niet gelijkwaardig.

niet ‘groen’ genoeg

De gemeente Den Haag had eerder een taxi aanbesteding gepubliceerd waarin werd aangegeven dat waterstof niet ‘groen’ genoeg is waardoor het rijden met waterstoftaxi’s niet gestimuleerd wordt. Het rijden op (grijze) stroom is volgens de gemeente wel duurzaam. BP Kerkhof en OG (OrangeGas), die beschikken over een waterstoftankstation in Den Haag, lieten van zich horen. H2Platform is verrast door het besluit van de gemeente Den Haag om bij de taxi aanbesteding ‘doelgroepenvervoer’, waterstof uit te sluiten. De gemeente stelt dat waterstof niet ‘groen’ genoeg zou zijn.  Voor het platform is dit inhoudelijk onjuist en onbegrijpelijk.

(Tekst gaat verder onder de foto.)
De auto’s tanken waterstof, die in het voertuig door een zogeheten brandstofcel wordt omgezet in elektrische energie.

Op 3 augustus 2021 heeft de Gemeente de aankondiging gedaan voor de Europese aanbesteding van een opdracht ‘Harmonisatie Doelgroepenvervoer’. Met deze opdracht beoogt de Gemeente een overeenkomst te sluiten voor het doelgroepenvervoer van meerdere vervoersstromen (waaronder vervoer in het kader van de Wmo en leerlingenvervoer). De beoogde overeenkomst heeft een looptijd van zes jaar met de mogelijkheid van verlenging met twee keer één jaar. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 augustus 2022. Op de aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 (hierna: Aw 2012) van toepassing.

Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email