BLUE

Ondernemers zijn niet te spreken over de suggestie van het ministerie van Volksgezondheid dat corona een ondernemersrisico wordt. “Een gezamenlijke verantwoordelijkheid“, zo benoemde VWS-minister Kuipers dit tijdens de laatste persconferentie. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en ondernemersorganisatie MKB-Nederland vinden dan ook dat wanneer de overheid eenzijdig ingrijpt in je verdienmodel, de rekening daarvan niet alleen op het bordje van de ondernemer kan worden gelegd. 

In het verleden werd er vooral gekeken naar de capaciteit in de zorg en nu wordt het openhouden van de maatschappij gelijkgesteld aan dat doel. Daar moeten we met z’n allen aan meewerken en met dit nieuwe beleid vervallen de generieke steunmaatregelen, zoals NOW en TVL. Het kabinet wil uit de crisisstand en dat betekent dat de economie moet terugkeren naar het niveau van vóór corona. Het virus moet daarbij, als het aan het kabinet ligt, onderdeel worden van het ‘gewone’ ondernemersrisico.

huidige generieke steun

Het kabinet hoopt op een terugkeer naar de economie zoals we die voor de pandemie kenden, “waarbij corona goeddeels onderdeel wordt van het gewone ondernemersrisico“. De kern van het nieuwe coronabeleid wordt het openhouden van de samenleving. Dat schreef minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan de Tweede Kamer afgelopen week. Iedereen moet met corona leren leven en dat betekent ook dat de “huidige generieke steun” niet houdbaar is op de lange termijn.

(Tekst loopt door onder de foto)
Alles wijst erop dat Brabant na twee jaar weer carnaval kan vieren.

Het kabinet zet de komende maand gesprekken voort met vertegenwoordigers van onder andere sectoren, gemeenten, verschillende doelgroepen in de samenleving en uitvoerende organisaties over de keuzes en stappen die we met elkaar moeten zetten om tot een duurzame aanpak te komen voor de periode na deze winter en verder. Daarbij is de kennis van en verantwoordelijkheid door de verschillende sectoren van essentieel belang om die open samenleving vorm te geven.

kwetsbaren

Essentieel is ook aandacht voor brede gezondheid en bescherming van kwetsbaren. Brede gezondheid betekent dat niet alleen gekeken wordt naar fysiek-medische gezondheid, maar ook naar mentale gezondheid. Daarnaast is er oog voor gezondheidsverschillen en positieve effecten van sport, leefstijl en cultuur (preventief beleid m.b.t weerbaarheid). Ook heeft veel reguliere zorg geen doorgang kunnen vinden. Vooruitkijkend is een weging nodig tussen het belang van doorgang van reguliere zorg, inhaalzorg en coronazorg. 

We bewegen met de herziene doelstellingen weg van uitsluiting van risico’s naar meer beheersing daarvan en naar een zo normaal mogelijke manier van leven. Het uitgangspunt wordt het openhouden van de samenleving. Deze verschuiving heeft het kabinet al in gang gezet. Met het afgelopen besluitvormingsmoment is daar mee begonnen door gecalculeerde risico’s te nemen ten aanzien van de verspreiding van het virus, en de komende tijd zullen de implicaties van deze paradigmaverschuiving voor de langetermijnstrategie uitgewerkt worden.

Lees ook: Eindhoven Airport had een jaar met twee gezichten

Print Friendly, PDF & Email