Na een korte inzinking is het chauffeurstekort groter dan ooit. In het derde kwartaal van 2021 piekte het aantal vacatures op 11.650, waarmee het tekort aan chauffeurs binnen de transportsector ook het meest nijpend is. Uit de meest recente Sectormonitor transport en logistiek blijkt dat de arbeidsmarkt in de sector kampt met een tekort aan personeel. Volgens het CBS is een personeelstekort eind 2021 de meest ervaren belemmering in Nederland.

Een combinatie van sterk stijgende vraag in 2021 en dalende netto instroom heeft het tekort opgestuwd. Naast vergrijzing en grotere uitstroom naar pensioen is ook sprake van ‘ontgroening’. Het aandeel chauffeurs onder 35 jaar lag halverwege 2021 op 18%, terwijl dit vijf jaar eerder nog op 24% lag.

Het beroep van chauffeur is niet aantrekkelijk genoeg voor voldoende jonge instroom. Dit is lastig te compenseren met zij-instroom. Een moderne vorm van werkgeverschap waarbij ook deeltijd mogelijk is, is noodzakelijk om meer mensen structureel aan het bedrijf te binden. Er moet worden ingespeeld op imagoverbetering. Het beroep moet weer aantrekkelijk worden voor een grotere groep mensen.

Enkel salarisverhoging is onvoldoende

Een moderne vorm van werkgeverschap waarbij ook deeltijd mogelijk is, is noodzakelijk om meer mensen structureel aan het bedrijf te binden. Dus moet de sector naar de secundaire arbeidsvoorwaarden kijken en het beroep minder zwaar maken door de werkomstandigheden te verbeteren.

Lees ook: Heineken zet elektrische truck in voor langere afstanden

Nijpend tekort aan chauffeurs binnen de transportsector.
Print Friendly, PDF & Email