BLUE

De Geertruidenbergse politicus Albert Smit heeft zich schuldig gemaakt aan ongeoorloofde belangenverstrengeling, dat schrijft BN DeStem. Smit, die als eenmansfractie in de gemeenteraad zetelt, vindt zelf de kwalificatie van onbetrouwbaar ‘uitermate ongepast en eenzijdig’, zo sprak hij maandagavond tijdens een ingelaste raadsvergadering. De gemeenteraad ziet dat anders. Een grote meerderheid zegde het vertrouwen op via een motie.

aanbesteding

Het onderzoek betreft het handelen van Smit in de aanbesteding van het leerlingenvervoer van de gemeente Geertruidenberg. Daarbij biedt de opdrachtgever vervoersvoorzieningen voor leerlingen aan op basis van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Geertruidenberg. In de verordening wordt het leerlingenvervoer geregeld naar scholen die vallen onder de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra. Het aantal te vervoeren leerlingen waarop deze aanbesteding van toepassing is bedroeg op de peildatum 1 oktober 2021 totaal 131 leerlingen en werd verdeeld in twee percelen.

De vervoerder dient, ook lopende het contract, in samenwerking met gemeente Geertruidenberg, zoveel mogelijk te onderzoeken of, en zo ja welke combinatieritten er mogelijk zijn met andere vervoerders en/of andere gemeenten, wat voor de gemeente zou kunnen leiden tot een kostenbesparing. Het leerlingenvervoer is er voor kinderen die door een beperking niet zelfstandig naar school of het stageadres kunnen reizen. Het kan hierbij gaan om een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking.

‘niet integer’ gedrag

Aanleiding was een signaal van ‘niet-integer‘ gedrag. BN DeStem weet verder te melden dat het volgens het onderzoek van Capro Advocaten, specialist in arbeidsverhoudingen binnen de overheid, het onderwijs en de zorg,  gaat het om belangenverstrengeling. Smit werkt bij Taxi Berm, sinds lange tijd uitvoerder van een deel van het leerlingenvervoer in de gemeente Geertruidenberg. 

Lees ook  Elektrisch leerlingenvervoer blijft een uitdaging in buitengebieden

Lees ook: Visueel groepsvervoer plannen is een uitdaging

Pitane Mobility Visueel Plannen
Print Friendly, PDF & Email